«Sp fortsetter kampen for kystbefolkningen»

Meninger


Senterpartiet har i mange år tatt kampen for å få ned prisene på ferge og hurtigbåt. Den kampen har vi tatt fordi vi mener det er urettferdig at folk langs kysten skal straffes unødig hardt fordi de er avhengige av ferge og hurtigbåt. Senterpartiet vil starte med å gi gratis ferge og hurtigbåt til samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig.

Det er godt å se at stadig flere partier slutter seg til Senterpartiet sitt standpunkt om billigere ferge og hurtigbåt, vi må bare håpe at det er reelt, og ikke bare et spill for galleriet.


Fremskrittspartiet har hatt ansvaret for alle statsbudsjett siden 2013, hvor troverdig er det at de først nå foreslår å gjøre noe med prisene på ferge og hurtigbåt? Fremskrittspartiet har ingen troverdighet i fergepolitikken. Et gedigent fergeopprør langs hele kysten var arven etter Frp sine seks år i regjering der de hadde ansvaret for Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet. Fergeopprøret langs kysten kom fordi Frp i regjering ikke ville senke prisene på ferge og hurtigbåt, tvert imot så økte prisene på ferge og hurtigbåt enormt med Frp i regjering. Tidligere var Frp var også mot bompenger, men resultatet etter at Frp hadde samferdselsministeren og finansministeren var at det aldri har blitt innkrevd så mye bompenger som i den perioden.


Senterpartiet har nå gjentatte ganger fremmet forslag om en bedre båt- og fergepolitikk. Blant forslagene er å utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter, hvor staten fullt ut kompenserer fylkenes inntektstap ved innføring av en slik ordning. Vi har også fremmet forslag om at det innføres en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis. Vi har også foreslått å innføre etterskuddsbetaling i stedet for forskuddsbetaling for AutoPASS for ferge. Det betyr at det blir gratis å få brikken som gir rabatt på fergene. Folk betaler nok avgifter og skal etter vår mening ikke betale flere tusen kroner for å få denne brikken.