«Ikke selg unna arvegodset vårt!»

Meninger


Andøy kommune er i en omstillingsfase. Vi ønsker etablering av bedrifter velkommen og vi ønsker at ungdom ser mot Andøy og kommer tilbake å blir boende i kommunen. Andøy Energi er en bedrift med mange ansatte, mange unge ansatte. Det å beholde bedrifter i Andøy bør vel være like viktig som å etablere nye. Fagforbundet Andøy forventer at kommunen selv går foran som et godt eksempel på hvordan vi kan utvikle arbeidsplasser i Andøy.

I formannskapet mandag 3. mai fikk politikerne orientering om at et selskap ønsker å kjøpe hele eller deler av Andøy Energi. Det har i lengre tid vært snakk om fusjoner av kraftselskap i Lofoten og Vesterålen. Disse planene har ikke ført frem på grunn av uenighet. Nå blir altså politikerne informert om at selskapet kan bli kjøpt opp dersom det er flertall i kommunestyret går inn for salg.

Dette skjer i en tid der Andøy energi har store utfordringer på grunn av underskudd. Ett underskudd som faktisk legges frem samtidig som Andøy kommune tar et stort utbytte for å kunne dekke sin eiendel i The Whale. I sin orientering i formannskapet sier Kjell Are Johansen at kostnadene ved strømbrudd i vinter var på ca 9.3 mill. Det er ikke så lett å forstå alle detaljer men det er lett å forstå at politikerne fort kan la seg friste til å selge Andøy Energi. Kommuneøkonomien er stram og flere millioner ved et salg vil kunne være kjærkommet.Andøy energi har i mange år bidratt til at kommunens budsjett har gått i balanse. Det er ofte tatt ut overskudd fra bedriften. Og i februar hentet altså Andøy kommune ut 15 mill. fra Andøy Energi Holding AS. Andøy kommune har tidligere vært en kommune med god økonomi med penger «på bok». Pengene har jevnt og trutt blitt brukt i «krisetider» og til slutt var hele fondet brukt opp.
I 2010 solgte Andøy kommune sine aksjer i A. H. Holding AS. I ettertid viste det seg at utbyttet av disse aksjene har vært i millionklassen. De rundt 7 millioner som i 2010 var så kjærkommen er for lengst brukt opp. Hadde Andøy kommune tenkt langsiktig og faktisk hørt på skeptikerne kunne kommunen kanskje vært med på utbyttefesten. Skal Andøy Energi bli en ny trålersak?

Så, med å selge Andøy energi gjør kommunen akkurat det motsatte som legges opp til i omstillingsarbeidet som SAMSKAP driver. En jobbgaranti i 10 år er lite verd for de det gjelder. Betyr det at man har garanti for en jobb i Andøy eller har man garanti for jobb i selskapet? Ingen må tro at noen vil bo i Andøy og evt. pendle til nabokommunene eller til kommuner lengre unna. Ungdom er flyttbar.
Vi har allerede hørt at folk ser seg etter nye jobber. Når jobbsituasjonen blir vanskelig og utrygg hjelper det lite med 10 års jobbgaranti. Tiden går fort og det utrygghet i jobbforholdet gjør at man for ønsker seg bort.

Det er planer om å opprette flere nye bedrifter i Andøy kommune. Nye bedrifter som er kraftkrevende. Vil det da ikke være direkte dårlig økonomi å selge? I en tid der vi alle blir bedt om å skaffe oss Elbiler så vil nok etterspørselen etter kraft bli stor. Skal vi i disse tider selge ut en bedrift som kan bli en gullgruve.


Fagforbundet Andøy er skeptisk til salg. Det er for blant annet to helt åpenbare grunner. De ansatte i Andøy Energi har en trygg og forutsigbar jobb, i Andøy. Der de kan planlegge, fortsatt bo og trives i kommunen vår. Den andre grunnen er at Andøy Energi er helt tydelig en viktig inntektskilde til kommunen. Dersom du fikk 100 000 for å slutte i jobben din, så ville du etter 3 måneder måtte finne deg en ny jobb. Slik funker salg av inntektskilder også. Hvor skal Andøy Kommune hente inntektene frem i tid? Det er direkte uansvarlig å selge nå, for å i realiteten si at dette får politikere om 15-20 år fikse. Ansvarlige politikere tar vare på fremtidens Andøy, de raserer den ikke.

Fagforbundet Andøy ber innstendig om at politikerne ikke bare tenker kortsiktig og penger inn i kassen nå men først og fremst tar de ansatte på alvor. Det å fusjonere, det å slå seg sammen med eller selge til andre og faktisk la andre bestemme, gi dem anledningen til å ta ut overskudd er ikke riktig for en kommune som er i omstilling. Attraktivt bosted er en av de viktige satsingsområdene i SAMSKAP. Skal kommunen gå mot sin egen målsetting bare for å få inn noen lettjente kroner?