«Si nei til strukturering av kystflåten»

Meninger


Jeg får ofte spørsmål fra våre yngre fiskere om hva SP vil gjøre for å sikre rekrutteringen i fisket. Det er null vakling fra Senterpartiet, her som alltid får folk det de ber om, klar tale:

Mens Høyre 24/7 arbeider for å torpedere rekrutteringen til fisket vil Senterpartiet:

– Opprettholde en differensiert og fiskereid flåte med spredt eierskap gjennom politisk styring, og ikke markedsstyring. – Opprettholde deltakerloven, havressurslova og fiskesalgslagsloven og sørge for at lovene håndheves. ...


– Si «nei» til strukturering av kystflåten under 11 meter. Denne flåten må sikres tilstrekkelige kvoter.

– Utrede overgang fra kjøp og salg av kvoter til tildeling av kvoter og konsesjoner.


– Bidra til bedre generasjonsskifter i fiskerinæringa ved å legge til rette for overføring av kvoter fra eldre til yngre utøvere og gjeninnføre rekrutteringskvoter for fiskere under 35 år

Dette er ikke et standpunkt vi har vaklet oss frem til.

Senterpartiet har i sitt langtidsprogram (2017-2021) s. 21 lagt til grunn at med Senterpartiet ved roret skal vi:

– Utrede overgang fra kjøp og salg av kvoter og til tildeling av kvoter og konsesjoner til unge rekrutter når den eldre generasjon takker av.

Ja det står «tildeling»! Dersom vi klarer å «feie ut» Høyre av Fiskeridepartement, skal Senterpartiet sørge for å få rekrutteringsordningen med gratis tildelte kvoter tilbake på plass.


Høyre har lovet fiskerne i 2 år nå en ordning med kvotebonus til 5 unge fiskere til erstatning for tapt rekrutteringsordningen men i stedet kun oppholdt ungdommen med «godt snakk»!

En av de unge rekruttene bestemte seg for å ta en ringerunde og høre hvordan det lå an med saken. Fiskeridirektoratet kunne fortelle at de ikke hadde hørt noe fra departementet. Hos direktoratet fortalte de at det var noen som jobbet med saken, men klarte ikke å sette fisker i kontakt med vedkommende. Naturlig nok syntes fiskeren dette var merkelig, og etterhvert viste det seg at det ikke var satt i gang noe arbeid med kvotebonusen for unge fiskere i det hele tatt. Siden fisker ikke kom noen vei hos direktoratet fikk han hjelp av stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) til å stille spørsmål til fiskeriministeren (Dokument nr. 15:2569 (2019-2020) Innlevert 10.09.2020).

Fiskeriministeren svarer at utlysningen av kvotebonusordningene vil bli utsatt ett år på grunn av knapphet på tid. (Det er her snakk om nesten 8 måneder fra 7. mai til 31. desember der det skal deles ut 5 kvotebonuser til unge fiskere.) Til info ble rekrutteringskvotene siste gang utlyst i 2018 utlyst 27. september med søknadsfrist 7. oktober. Altså på ett senere tidspunkt i året enn da fiskeren var i kontakt med departementet.


I april i år tok samme fisker igjen kontakt med fiskeridepartementet. Siden 8 måneder var for lite i fjor, regnet han naturlig nok med at de hadde startet arbeidet i år allerede. Hos departementet fikk han dessverre samme svaret som året før. "Vi jobber med saken, men har ikke mulighet til å sette deg i kontakt med de som har ansvaret." Fra tidligere erfaringer kan dette bare bety at ingen jobber med saken i det hele tatt, og at det da mest sannsynlig ikke blir noe av i år heller.

Høyre har mistet enhver troverdighet i denne saken. Hvor er kvotebonusene? Hvis bonusene – som er Høyres egen modell – er så vanskelig å utpønske og realisert, så er det et glimrende forslag som fiskeren kom med: Innfør rekrutteringsordningen på nytt og la den virke til Høyres sommel med kvotebonusen tar slutt!