«Kampen om flere innbyggere må vi gjøre i fellesskap ikke med politiske slengkommentarer»

Meninger


I siste formannskapsmøte hadde vi nettopp fått oversikt over befolkningsstatistikken for Vesterålen. For Sortland sin del var det ikke god lesing. Vi har mistet vel 100 innbyggere siden siste kvartal 2020.

Det viktige arbeidet framover krever at vi står sammen og jobber for at flere vil bo her. Men, da må vi virkelig mene at vi skal framsnakke kommunen vår. Det er synd at Høyre velger å si fra talestolen eller skrive innlegg om ting som ikke stemmer.

Først forteller Høyre at de har foreslått sak om befolkningsutviklingen – nei det var Arbeiderpartiet som la fram forslaget i forrige formannskapsmøte.

For det andre sier Høyre at vi har en arealplan som er gått ut på dato – nei den går ut i 2029 og ble vedtatt i 2017. I stor grad hadde Høyre kontrollen over hva slags vedtak som ble fattet. De dannet flertall med SV i kommunestyret i denne saken. Så dersom Høyre mener at ingen vil ha gjeldende arealplan, så har de seg selv å takke for det. Det er ikke greit at Høyre forteller våre innbyggere at vi har en arealplan som er gått ut på dato, som ingen vil ha, når de selv har vært med å vedta en plan som er gyldig til 2029.

For det tredje sier Høyre at vi ikke har mistet mange arbeidsplasser. Det stemmer heller ikke. I perioden 2013-2019 mistet Sortland 48 statlige arbeidsplasser. Vesterålen mistet til sammen 168 statlige arbeidsplasser i dette tidsrommet. I tillegg til det var det to store arbeidsplasser som ble lagt ned eller flyttet fra Sortland Fri Flyt og Vardia. Mellom 2015 og 2018 ble det lagt ned rundt 95 arbeidsplasser fra det private næringslivet i Sortland. Det var så pass alvorlig at vi var inne i en omstillingsprosess sammen med NAV og Nordland fylkeskommune i den tiden. Bare det jeg nevner her tilsvarer 143 arbeidsplasser i Sortland på kort tid. Det er også kjent at NAV forvaltning skal flytte et tyvetalls arbeidsplasser fra Sortland til Tromsø.


Dersom Høyres Beate Bø Nilsen og Roar Wessel Olsen ikke husker dette, så er det på sin plass å minne om hva som er historien her.

Det er viktig å gjøre seg lekker for økt bolyst og for å være attraktiv. Det er riktig som det er sagt; Sortland er vant med at pilene peker oppover. Men vi vinner ingenting ved å skape en forståelse av at alt er feil og galt. Vi har et felles ansvar for å peke på hva som er bra og hva vi kan gjøre bedre.

Vi har vært flink å legge til rette for mange nyetableringer som har vært utfordrende. Jeg vil nevne Coop Extra, Calanus, Holmøy sitt nye anlegg og videre utvidelse, søknad om nye konsesjoner, Lapphaugen som vil bygge elementfabrikk. Sortland sentrum er i endring, nytt hotell er kommet, folk er flyttet i sentrum og det planlegges store nye boligområder. Dette er store saker som krever mye både fra administrasjon og fra oss politikere. Vi har et næringsliv som investerer mye, som igjen gir aktivitet som genererer arbeidsplasser. Det synes jeg også Høyre skulle nevne og være stolte av.


Vi må også arbeide for at det skal være attraktivt å bo i Sortland. Vi trenger gode kultur- og fritidstilbud. Vi trenger gode skoler og barnehager. Vi trenger gode offentlige tjenester til innbyggerne – både unge og gamle. Vi trenger desentralisert utdanning og vi trenger gode og trygge arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil veldig gjerne at vi skal diskutere hva som ligger bak tallene. Det trengs grundig bakgrunnsmateriale for å den diskusjonen. Hva skal til for å øke bolysten? Saken må forberedes godt, og vi må diskutere ut fra fakta. Jeg gleder meg til den debatten, og vil gjerne at den skal være både god og kreativ.

La oss stå sammen om Sortlands beste så oppnår vi de beste resultater. La oss diskutere ut fra fakta og ikke ut fra politiske ønsker om å ta hverandre.