«Ungdommen og skogbruket viser vei!»

Meninger

I vår har vi i Arbeiderpartiet hatt gleden av å møte ungdom som har fått jobb i skogen. Dyktige ungdommer, med innsatsvilje, stolthet og glede i oppgaven med planting. Her, som i alt annet arbeid, kreves opplæring. Enten du skal ha din første jobb på bensinstasjonen, på sykehjemmet, i lokalavisa eller i skogen, må du få anledning til å sette deg inn i arbeidsoppgavene som skal løses. Lærdommen fra framtidsrettede ledere i skogbruket er klar: Ved å gi de unge den nødvendige opplæringen, får flere unge et første møte med arbeidslivet som bygger selvtillit og mestring.

Den første arbeidserfaringen gjør oss stolte. For friheten, helsa og lykka for alle oss som enkeltpersoner er det avgjørende at vi får slippe til i arbeid. Og hvis ikke ungdommen vår skulle få lov til å få arbeidserfaring fra for eksempel bensinstasjonen, sykehjemmet eller i landbruket, hvor skulle de starte? Dersom du får jobb som tenåring, øker sjansene dine for å bli prioritert i bunken når du søker jobb i 20-årene. Slik drar du gjerne med deg fordelen av denne arbeidserfaringen, eller ulempen av å mangle den, for resten av livet.

Forskjellene på folk oppstår nemlig tidlig. Ungdommens tilgang på sommerjobber har blitt mindre og konkurransen hardere. Under halvparten av landets 17-åringer får sommerjobb. Unge som vokser opp i familier med mye penger og nettverk i næringslivet, har statistisk større sjanse for å få arbeidserfaring enn unge fra familier med gjennomsnittlig eller svakere økonomi. Lederne i skogbruket, som denne våren har sluppet flere ungdom til, gjør derfor en viktig jobb for landet.

Næringens valg om å rekruttere ungdom denne våren, er også et sjakktrekk for skogbruket selv. Ungdom responderer raskt og får med seg hvor mulighetene ligger. Koronaen har bidratt til at flere er interessert i utdanninger for skog. Og etter denne våren vil det attpåtil være 300 unge folk i Norge som har fått førstehånds arbeidserfaring fra skogen. Gjett om disse også kan tale skogbrukets sak når de blir eldre? Flere av dem vil kikke litt ekstra på sidene med skogfag i studiekatalogene i årene som kommer.