«Senterpartiet skal styrke politiet i hele landet, Høyre!»

Meninger


Høyres justispolitiske talsperson Peter C. Frølich er ute i Finnmarksposten og forsøker å latterliggjøre at Senterpartiet vil ha politi i hele landet. Det kler et regjeringsparti dårlig å ikke sette seg inn i verken saken eller det området de sender ut et masseprodusert leserinnlegg. I Finnmark ble det kun lagt ned ett lensmannskontor – i Nesseby. Men det store problemet i vårt politidistrikt er at de politistasjoner og lensmannskontor som står igjen har blitt tappa for ansatte, utstyr, redusert åpningstid og publikumsservice. Fremfor å spre feilinformasjon om Senterpartiet kunne han kanskje forklart hvorfor dette har skjedd de siste åtte årene i Finnmark:

· Før nærpolitireformen var politiet åpent hver dag på 14 steder over hele Finnmark. I dag er det kun åpent hver dag på seks steder.

· Tolv tjenestesteder har i dag færre ansatte enn før reformen ifølge Brønnøysundregistrene

· Responstiden har gått opp fra 2016-2020

· Snøskutere og ATV-er er sentralisert bort fra lokalsamfunn.

· Det har ikke blitt flere døgnbemanna patruljer etter åtte år med dagens regjering

I 2018 fikk Senterpartiet med seg Stortinget på at alle politistasjonene og lensmannskontorene som overlevde reformen skulle styrkes. Det har ikke skjedd. Omtrent halvparten av tjenestestedene har fått færre ansatte gjennom reformen. Målet med nærpolitireformen var et operativt, synlig og tilgjengelig politi. I slutten av mai kom evalueringsrapporten som slo fast at målet om økt tilstedeværelse og synlighet er så langt ikke nådd.

For Finnmark sin del er Senterpartiets mål at alle tjenestestedene som fortsatt eksisterer skal styrkes. Da må vi få flere ansatte også utenfor de største byene i politidistriktet. Det er kjøpt inn tre nye politihelikoptre de siste årene, men disse har base sør for Oslo og hjelper Finnmark ingenting. Senterpartiet vil ha politihelikoptre som dekker hele Norge. Vi vil også ha desentralisert viktig utstyr som skutere, ATV-er og båter.

En politiberedskap kan ikke basere seg på at noen andre har utstyr eller folk til å gjøre jobben hvis det skjer en alvorlig hendelse. Politiet kan ikke gamble på at brannvesenet, ambulansen, kommunene, frivillige og privatpersoner tilfeldigvis har utstyr eller folk som kan gripe inn. De siste årene har det kommet eksempler gang på gang blant annet fra Bjørnevatn, Vardø og Mehamn på at politiet kommer for sent frem når noe skjer.

Høyre må gjerne forsøke seg med å være kjappe i replikken. Men innlegget til justispolitisk talsperson Frølich viser både at de som vanlig ikke setter seg inn i situasjonen lokalt før de uttaler seg bråkjekt eller forstår hva som er de lokale problemene. Folk i Finnmark har i snart åtte år fått føle regjeringas og Frps sentraliseringspolitikk og arroganse på kroppen. Det er på høy tid med et skifte til en ny regjering som ser hele Norge!