«Miljøpris som inspirasjon til større innsats for klima og miljø»

Meninger

Ungdommene i Nordland har gitt Hadsel kommune fylket sin miljøpris - og 100.000 i premie. Hensikten med prisen er blant annet å stimulere kommuner til å minske utslipp og spre kunnskap om natur og miljø.

Vi i MDG Hadsel ble overrasket over den uventede prisen. Vi anerkjenner at det har skjedd mye de siste to årene, at fokuset er litt endret, også i de andre partiene i kommunen. Vi tenker derfor at dette er en optimistisk framtidspris. Det er også hyggelig at arbeidet vi gjør for klima og miljø i Hadsel blir lagt merke til - og håpet er at det stimulerer oss til å gjøre mer.

For akkurat nå sikter vi mot 4 grader oppvarming på jordkloden. Norges kutt i CO2-utslipp er minimale, og vi kaster fremdeles bort milliarder på å lete etter nye oljefelt som aldri kan bli utbygd.

Lokalt har Miljøpartiet De Grønne bidratt sterkt til klima- og energiplanen som bredte grunnen for denne miljøprisen. Vi er stolte over at kommunen tilsatte grundige Therese Nygård, som gjør et solid arbeid for å få klima- og miljø inn i administrasjonens arbeid i kommunen. Nå har kommunen også meldt seg inn i Klimapartnernettverket, og vi har allerede vedtatt rullering av klima- og energiplanen for å få ivaretatt miljøet i planen. Og det må vi, for det er en myte at vi har så mye uberørt natur rundt oss. De siste 50 årene er 65 prosent av alle ville dyr på kloden utryddet. Vi ser det blant annet i færre måser og ærfugl lokalt, samt at elgen trekker ned i hagene, for å nevne noe. I dag er ville dyr bare totalt 4 prosent av samtlige levende pattedyr på jorda. I Hadsel kjemper MDG for å bevare myr, strandlinje og verne uberørt natur mot utbygging fordi vi vet at de dyrene som mister sitt naturlige leveområde og dør ut, de får vi ikke tilbake igjen.

Vi er stolte over det som vi har fått til i Hadsel, sammen med våre medpolitikere. Vi er stolte over Stokmarknes ungdomsskole, bygd i massivtre med både jordvarme og solceller.

Førstkommende torsdag legger MDG i Hadsel fram en interpellasjon, hvor vi ber kommunen om å utrede plassering av hurtigladere både på Stokmarknes, Melbu, Strønstad og Innlandet. (Her er vi virkelig ei sinke!)

Vi er stolte over planer om parsellhager ved Hovedgården på Melbu og ved rådhuset på Stokmarknes, og at vi har lag, foreninger og frivillige som bruker tid til strandrydding og å skape gode delingsarenaer og møteplasser i lokalmiljøene. Det skaper et bedre og mer integrert lokalsamfunn.

MDG Hadsel har, på oppfordring fra planrådgiver gitt til samtlige partier i kommunen, sendt inn gode innspill til forbedringer av samfunnsdelen i kommuneplanen. Disse har kommunedirektøren valgt å overse, men vi kommer til å spille dem inn på nytt i kommunestyret. I demokratiets navn, og for klima og miljø.

Vi lover at vi, med våre tre folkevalgte, fortsatt skal "vokte" og bidra til en bedre, grønnere og mer klimavennlig kommune i Hadsel.


Hadsel kåret til årets miljøkommune 2021

Hadsel er tidenes første miljøkommune i Nordland.