«Nord Universitet med godt desentralisert tilbud i Vesterålen eller Høgskole på Nesna? Ja takk begge deler!»

Meninger


Senterpartiet og Marit Arnstad var ute i NRK Nordland og uttalte at Nord universitet må betale tilbake 130 millioner kroner etter beslutningen om å legge ned studiested Nesna. Med dette viser Senterpartiet nok en gang at de ikke forstår hvordan man driver en fremtidsrettet og bærekraftig politikk for Nordland.

Vi må sørge for gode tilbud for desentralisert utdanning slik at vi har nok lærere og sykepleiere i hele Nordland.

Vi trenger både lærerhøgskolen på Nesna og Nord Universitet. Da kan man ikke løse det med å ta midler fra den ene for å redde den andre. En slik måte å løse det på skaper splid og gjør situasjonen mer prekær enn den allerede er for begge parter, som følge av høyreregjeringens politikk. Da må vi heller sørge for gode og bærekraftige løsninger.

Vi trenger økte bevilgninger til utdanning i Nordland.

Dersom man trekker ut penger fra universitetet, vil gjøre det vanskelig å opprettholde de eksisterende tilbudene på de mindre studiestedene. Jeg frykter det ville gått sterkt utover desentraliserte tilbud for lærer- og sykepleierutdanning i Vesterålen og Lofoten, og det ville kunne sparket beina under Campus Helgeland.

Nord Universitet er en viktig bærebjelke for hele fylket og er en institusjon som må vernes om, ikke svekkes.

Arbeiderpartiet vil ha et skikkelig utdanningstilbud på Nesna. Samtidig ønsker vi å styrke det desentraliserte utdanningstilbudet i hele Nordland.

Da er svaret enkelt, vi kan ikke gi med den ene handa og ta med den andre.

Dette er en sak som ligger nært hjertet til mange, og som skaper mye debatt. La det ikke være noen tvil, vi skal ha desentraliserte utdanningstilbud i hele fylket!

Det løser vi ikke ved å trekke ut penger fra det universitetet som kom dårligst ut av reformen i sektoren. Vi vil heller sikre en rettferdig og bærekraftig ramme som gir dem muligheten til å utføre sitt samfunnsoppdrag, samtidig som vi får Nesna opp å gå igjen.

Skal det være lys i husene langs kysten, må også tilbudene være gode nok. Med Arbeiderpartiet i front, har vi et parti som for alvor ser utfordringene og gjør de nødvendige grepene for å snu sentraliseringsbølgen, og svekker utdanningstilbudene i Nordland.