«Viktige 40 millioner til lavterskeltilbud for studentene»

Meninger


I løpet av koronapandemien har studentene blitt rammet hardt. De har opplevd å miste det fysiske tilbudet på studiestedene, i tillegg til at det ble slutt på nesten alt av sosiale tilbud for studenter.

Heldigvis ser vi at Norge nå åpner opp, og at studentene sakte men sikkert begynner å få en mer “normal” studiehverdag. Venstre og regjeringen har derfor sammen med Frp bevilget 40 millioner til studentene i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Disse pengene kommer i tillegg til de 80 millionene som studentsamskipnadene fikk tidligere i vår.

Her i Nordland og Troms og Finnmark vil Nord studentsamskipnad få 1 690 000 kr, Norges arktiske studentsamskipnad få 2 409 000 kr og studentsamskipnaden Indre Finnmark på 125 000.


Disse pengene skal gå til lavterskeltilbud i regi av studentsamskipnadene. Pengene skal blant annet gå til fadderukene. Nå som stadig flere unge blir vaksinert vil det mest sannsynlig la seg gjøre å arrangere fadderuker i høst. Mye av det sosiale skjer i fadderuka, og det er her mange får venner som varer hele studieløpet ut. Pengene skal også gå til studentfrivilligheten og andre tiltak som studentene ser behov for lokalt. Vi mener det er viktig at studentsamskipnadene får bruke pengene slik de mener blir best, og som vil bli det beste for deres studenter.

Med dette håper vi pengene kommer studentene til gode, og vil gjøre fadderuka og studenthverdagen litt bedre!