«Norgesferie på grønnere drivstoff»

Meninger

Syv av ti i nordmenn planlegger å feriere i eget land i sommer, ifølge en undersøkelse Ipsos har gjennomført på oppdrag fra NHO Reiseliv. Når flere skal ut å kjøre på de norske veiene, er det fint å vite at drivstoffet bensin- og dieselbilene kjører på, inneholder fornybart biodrivstoff.

Når du stopper i sommer og fyller drivstoff på landets energistasjoner, heter produktene du tanker fremdeles det samme; bensin og diesel. Men visste du at produktene nå inneholder noe fornybare byggeklosser også?

Vanlig bensin og diesel kan nemlig blandes med fornybare komponenter. Dette kalles ofte for biodrivstoff, og det tankes på bilen din når du fyller bensin eller diesel.


Biodrivstoff er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslipp. For selv om elbilandelen øker, er det fremdeles utrolig mange biler på norske veier som har en forbrenningsmotor, og som trenger flytende drivstoff. Også hybridbilene trenger innimellom å tanke opp. Heldigvis kan fossilt drivstoff erstattes av flytende, fornybart drivstoff. Fordelen er at slikt drivstoff gir umiddelbare klimakutt, det fungerer i eksisterende teknologi og er ikke noe vi trenger å vente på. Dette tiltaket bidrar allerede i dag til de største klimagasskuttene fra den norske veitrafikken! Helt uten at du som forbruker behøver å foreta deg noe som helst annerledes enn du pleier.

I 2020 var nesten en femtedel av drivstoffet grønt, og denne andelen både må og skal økes ytterligere i årene fremover. Som forbruker kan du være helt trygg på at innblandingen ikke går på bekostning av produktkvaliteten, og trygt kan brukes i bilen din.


Våre medlemmers produkter overholder alltid motorfabrikantenes krav til drivstoff. Felles europeiske normer og forskrifter stiller strenge krav til hva slags kvaliteter bensin og diesel skal ha, og hvor mye biodrivstoff som kan blandes inn.

Da gjenstår det for oss å ønske deg en riktig god bilferie også denne sommeren! Og husk at uansett hva slags bilteknologi du kjører på, står energistasjonene langs veien klare til å ta deg imot og levere drivkraft til både bil og sjåfør. Ingenting smaker vel så godt som en bolle og kaffe, etter at man har fylt tanken for nye Norgesopplevelser. Nyt ferien!