«Solberg-regjeringens halvhjertede prosjekt på Fiskebøl må behandles på nytt»

– Føyer seg inn i rekken av halvhjertet og unnvikende distriktspolitikk fra regjeringen Solberg over åtte år, skriver Hadsel Senterparti.
Meninger

Nord Universitet, Universitetet i Tromsø, Sjømat Norge, oppdrettskonsernet Nordlaks, og bedriftsklyngen MRC, har støttet utbygging av et fullskala test- og øvingssenter på Fiskebøl. Den ambisiøse bygda i Hadsel kommune har opplevd store ord og festtaler fra et samlet politisk landskap om sitt fremtidsrettede satsingsområde.

Etter 8 år fattet regjeringen ei beslutning om innhold i test- og øvingssenteret nå i juni. De valgte å gå mot sentrale offentlige og private aktører, og skalere ned, og bygge litt mer enn ei minimumsløsning. Det vil i beste fall gi et par-tre ekstra arbeidsplasser i Hadsel og er ikke i nærheten av hva som har vært signalisert.

Nordland Høyre mener regjeringa har levert – det er ikke vi enige i. Vi gjør også oppmerksom på at regjeringen ikke har satt av midler til realisering, bare til et forprosjekt som skal levere en nærmere beskrivelse av prosjektet med spesifisert kostnadsanslag og plan for gjennomføring.

Hadsel Senterparti konstaterer at ringvirkningene og verdien av prosjektet nå ligger an til å bli mindre i forhold til hva som opprinnelig var forespeilet, og mulighetene for å bygge opp et sterkt miljø i Nordland mot akutt havforurensning og andre krisesituasjoner alvorlig svekket.

Beslutningen føyer seg inn i rekken av halvhjertet og unnvikende distriktspolitikk fra regjeringen Solberg over åtte år. Vi skal liksom fortsatt leve med lua i handa og ha så sterk ei tru ute i regionene, selv om vi har de riktige prosjektene.

Dersom vi får tillit av folket til høsten, må dette snus 180 grader!

Er det NOE som er viktig for vår nordligste landsdel, så er det å kunne leve de neste hundreåra med bærekraftig verdiskapning basert på et rent og rikt havmiljø. Strengt tatt burde både Havforskningsinstitutt og Fiskeridirektorat og andre enheter vært mye tyngre etablert i nord med tanke på de enorme verdiene og norgesinteressene som ligger her.

Teknologien som rulles ut de neste årene med 5G-nett og stadig forbedrede digitale arbeidsverktøy åpner enorme muligheter for samhandling og sterke fagmiljø spredt rundt i hele Norge, ikke minst innen maritim sektor og fiskerisektoren. Mens Solberg-regjeringa, anført av statsråd Mæland, fortsatt tror på sine «robuste enheter», så går resten av verden inn i ei tid hvor det er "robuste nettverk" - på kryss og tvers av geografiske grenser - som gjelder. Og der små steder - som Fiskebøl - kan utrette store ting med de rette hodene som er på plass der.

Under Trygve Slagsvold Vedums besøk til Hadsel nylig kommuniserte vi fra Hadsel Sp klart og tydelig at vi forventer at Senterpartiet fortsatt vil bygge et fullskala test- og øvingssenter på Fiskebøl.

Vi er helt sikre på at Vedum tar dette på høyeste alvor, rett og slett fordi dette er helt i tråd med Sp-ledelsens øvrige tenkning rundt vårt land og utviklingen. Fiskebøl har over tiår utviklet oljevern- og beredskapsutstyr i verdensklasse, noen kilometer fra verdens rikeste gytefelt for torsken og verdens mest innovative satsing på framtidas havbruk. Nå skal denne bygda ha sitt etterlengtede signal fra storsamfunnet om at den har satset riktig. Og Senterpartiet skal være garantisten for at så skjer!