«Opplegg for kronisk trafikk-kork på Sortland»

Meninger

Krysset i Vesterålsgata ved Esso Havna Service skal utbedres for å møte den økte trafikken som vil følge av en ny Kiwi-butikk i nabolaget. Det er bare så synd at løsninga ikke er i nærheta av å møte behovet. Resultatet blir trafikk-kork store deler av døgnet.

Det er ei gåte hvordan Nordland fylkeskommune som eier av Vesterålsgata kan gå god for et så puslete opplegg. Rundkjøring er eneste løsning som vil fungere. Det viser en mannsalders erfaringer fra Nordlands sterkest trafikkerte fylkesvei, hovedgata som deler Sortland sentrum i to.

Hvis jeg har skjønt disse tingene rett, er det tiltakshaveren – i siste instans Kiwi/Norgesgruppen – som skal betale for kryssløsninga, enten den blir sånn eller slik. At fylkeskommunen er næringsvennlig, og vil senke terskelen for nyetableringer, er høyst prisverdig. Men det er overhodet ikke næringsvennlig å korke igjen Vesterålsgata og Havnegata som det her legges opp til.


Jeg forstår det slik at det bygges nytt kryss etter en 15 år gammel reguleringsplan. Ei lettvint og billig løsning som jeg er redd Sortland kommune får svi for. For hvem skal betale for oppryddinga etter fadesen som nå avtegner seg? Korken i Esso-krysset vil nemlig forplante seg sørover i Havnegata og øke presset på CircleK-krysset. Og siden Havnegata er kommunal, vil Sortland kommune bli sittende med regninga når det en gang skal ryddes opp.

Lenger sør i byen bygges det ei ny rundkjøring på et sted med bare halvparten så mye trafikk som i dette nye krysset. Men der sør på Kjempenhøy er det som kjent Sortland kommune som allerede sitter med mesteparten av regninga. Kanskje har kommunen bedre råd enn Norgesgruppen.


Jeg håper at jeg tar feil, men det kan se ut til at fotgjengerovergangen nord for Esso-krysset forsvinner i dragsuget når nytt kryss bygges. Et åpenbart tap for trafikksikkerheta.

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe: Denne nye kryssløsninga blir enda et argument for 40-sone i Vesterålsgata.