«Hvordan ville Stortinget sett ut om barn fikk bestemme?»

Meninger

19. august braker det løs for Norges største demokratiprosjekt for barn, Barnas Valg. Det er tredje gangen at Redd Barna og Nordic Screens arrangerer et eget valg for barn, som for første gang ble arrangert i forbindelse med Stortingsvalget i 2017. Målet med Barnas Valg er å styrke barns kunnskap, deltakelse, engasjement og forståelse for demokratiet, og å gi deres posisjon som aktive medborgere i samfunnet en skikkelig oppdrift.

For politikk er ofte komplisert, og det kan være vanskelig både for voksne og barn å bli kloke på hva de ulike politikerne faktisk mener: Er det en spade hun snakker om når hun kaller en spade for en spade? Når hun sier hun ikke ville brukt de ordene selv, er hun da litt enig eller uenig? Er det partiet som får flest stemmer som vinner, eller kan det bli et annet?

Vi i Redd Barna mener at for å engasjere barn i politikk må det være på deres premisser. Derfor har vi sammen med Nordic Screens tatt på oss oppgaven om å gjøre politikk gøy, spennende og ikke minst viktig for barn. Det handler om å flytte makt til barn, samtidig som viktige læreplanmål knyttet til demokrati og medborgerskap ivaretas. Vi vil gi barn en arena for å engasjere seg, gi kunnskap, reflektere, ta stilling til viktige politiske spørsmål og å få uttrykke sine meninger.

Barnas Valg inneholder et helt univers av kunnskap om politikk og demokrati. Gjennom ti ulike valgshow skal barn og unge få muligheten til å bli bedre kjent med partilederne, de kan ta en helt egen valgomat for barn som er utviklet i samarbeid med NTB, de kan lese barnevennlige partiprogrammer fra alle de politiske partiene på stortinget og de får til slutt anledning til å stemme på det partiet de er mest enig med.

Da Barnas Valg ble gjennomført i forbindelse med Stortingsvalget i 2017, stemte over 60 000 barn fra 2050 skoler. I lokalvalget i 2019 stemte 79 700 barn fra 2830 grunnskoler og 260 000 svarte på barnas egen valgomat.

Når det omsider blir september, og valgdagen kommer for både store og små, ønsker vi at alle 5.-10. klassinger skal ha hatt en personlig erfaring med å stemme i et valg. Redd Barna vil bidra til å skape oppmerksomhet og engasjement om resultatet, og å gjøre Barnas Valg kjent for de som bestemmer og for resten av samfunnet. Vi håper foreldre, lærere, politikere og pressen vil være med å spre budskapet, slik at så mange barn som mulig får muligheten til å delta på Norges største demokratiprosjekt denne høsten.