«Venstre vil ha barnehagegaranti»

Meninger

Venstre mener det er på tide å innføre en barnehagegaranti som innebærer et løpende barnehageopptak. Vi vil at alle skal være garantert plass i barnehage etter endt foreldrepermisjon, uavhengig av når på året barnet er født.

I august starter det barn i barnehagen som har venta lenge på plass. I dag er det sånn at retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Foreldrene har ikke rett på barnehageplass for et barn født i desember 2020 før i august 2022. Også ungene som er født fra januar og utover vinteren og våren må vente til godt over permisjonstida uten å ha rett på barnehageplass.

Dermed blir mange familier satt i en skvis. Foreldrepermisjonen er over, men det er fortsatt månedsvis igjen til barnet har rett på barnehageplass. For mange blir løsninga å ta ut «tvungen» ulønna permisjon fra jobb eller et stressende og ofte lite forutsigbart puslespill med besteforeldre og andre barnepassløsninger. Dessverre er det negative konsekvenser for likestillinga også. Det er flest kvinner som er hjemme med ulønna permisjon mens de venter på barnehageplass.

Venstre mener at vi må sikre familiene mer frihet ved å innføre en rett til barnehageplass umiddelbart etter endt foreldrepermisjon. Noen lykkes med detaljert familieplanlegging; andre opplever gleden over et kommende barn uten å ha kunnet styre datoen. Løsninga må ligge i å sette folk foran systemet, altså et fleksibelt barneopptak gjennom året utfra når barnet er født. Et fleksibelt barneopptak kan gjøre oppstarten i barnehagen mindre hektisk for både barn og barnehagepersonale. I dag er august en travel barnehagemåned hvor mange nye barn kommer på en gang. Dersom opptaket fordeles gjennom året, vil det kunne bli en enklere oppstart for ettåringene.

Venstres barnehagegaranti er ett av våre tolv valgløfter. Ordninga vil gi større fleksibilitet til foreldrene, en mer tilpassa oppstart for barna og en mindre hektisk august for ansatte i barnehagene.