«Gods på kjøl og skinner»

Meninger


Vi i SV mener at det viktigste vi kan gjøre for samferdsel i Nord-Norge, er å få gods og passasjerer over på kjøl og skinner. Å prioritere fergefrie veistrekninger, videre motorveiutbygging og større satsing på biltransport er avleggs. Verden endrer seg, og vi må også endre oss. I Vesterålen betyr det at vi skal jobbe for å få et nytt havneavsnitt til Sortland, slik at varer kan fraktes nedover til Europa ved hjelp av skip som går på ”liquefied natural gas”. Det er det reneste fossile brenselet, og har betydelig lavere utslipp enn olje. Og utslippene MÅ ned!

I tillegg må vi jobbe på riks- og fylkesnivå for å forlenge jernbanen så den dekker Nord-Norge. Med den godsfrakten som allerede går ut av regionen hver dag, og som stadig øker, er det helt urealistisk å tro at veier og trailere er løsninga. Vi har ikke et veinett som tåler det, og med den eksportøkninga vi forventer, vil veiene bli farlige for alle andre enn tungtransportsjåfører – ja, faktisk OGSÅ for tungtransportsjåfører. Vi må avlaste med andre ferdselsårer.


Lena Arntzen fra Høyre sier til VOL.no at turisttrafikken er argument for å bygge tunnel under Hadselfjorden. Et slikt utspill synes jeg er meningsløst. Nå, etter pandemien, har vi fått et par ”annerledesår” innen reiselivet, en gyllen mulighet til å ta en grundigere kikk på turismen. Det har vært massiv markedsføring av Lofoten og Hurtigruten helt siden 1970-tallet. Det har båret frukt ved at disse er blitt populære, men bivirkningen er at Lofoten har blitt utsatt for en brutal masseturisme; mer ødeleggende enn utviklende for regionen. Infrastrukturen i Lofoten er ikke dimensjonert for dette – verken veinettet, kloakken, renovasjonen, helsevesenet eller områder for parkering og overnatting.

Arntzen mener Hadselfjordtunnelen kan sluse turister inn i Vesterålen. Men det er ikke en fordel for oss å sluse inn tusentalls bobiler fra Lofoten. Det blir en rein kjøreetappe for folk som egentlig har gjort ferien ferdig; det blir trafikk, ikke turistnæring. Å kjøre gjennom regionen er noe annet enn å feriere her. Vi i Vesterålen burde heller lære av naboene for å unngå å følge deres eksempel. Vi bør utvikle regionen for en annen type turisme; lokke til oss dem som er opptatt av det unike ved Vesterålen, de som vil spise og sove og drive aktiviteter hos oss, og som vil gjøre det på regionens premisser. Vi har veldig gode aktører i Vesterålen som satser på kvalitet i stedet for kvantitet. De vil formidle det beste til kundene sine, ikke det som gir høyest volum eller det som går kjappest.

Så for vår egen del bør vi satse på at godstransport går via kjøl og skinner, og for reiselivets del bør vi satse på en helt annen turisme enn den industrielle versjonen.