«En lang reise»

Meninger

I erkjennelse av at Hurtigruten er en særdeles viktig faktor i norsk kystkultur, ble tanken om å opprette et «Hurtigrutens museum» i Stokmarknes, lansert allerede i 1980. Heldigvis kan man si, har uttrykket «om hundre år er allting glemt» ikke gyldighet i en hurtigrutehistorisk sammenheng.

Imidlertid er det en kjensgjerning at spor – for ikke å si at kjølvannsstriper – svekkes over tid. I Vesterålen som ellers langs kysten, så man faren for at Hurtigrutens historie og de kulturelle verdier som er skapt gjennom denne virksomheten, skulle bli diffus, utvisket og lite dokumenterbar.

Initiativet som ble tatt for å etablere et museum på det stedet der det første hurtigruteskip hadde sitt sete, fikk naturlig nok berettiget oppmerksomhet og støtte. Ut gjennom 80-åra vokste ideen fram til å bli plan og prosjekt. Fortgang ble det i planarbeidet etter at OVDS tilbød å stille direktørboligen til det tidligere Vesteraalens Dampskibsselskab vederlagsfritt til disposisjon. Hurtigrutemuseet ble bygd opp av ildsjeler. Interimsstyre for Hurtigrutemuseet ble valgt tidlig på året 1989, og 25.10.1989 ble Hurtigrutemuseets Forening dannet av engasjerte mennesker i sin beste alder – mange av disse er nå 80 og 90 år. Andre er gått bort, som Tore Benjaminsen med prosjektet «gamle Finnmarken» Foreningen har pr. i dag 150 betalende medlemmer over hele landet og i utlandet.

Formålet med foreningen var å etablere og drive et Hurtigrutemuseum på Stokmarknes. Formidle historien på en faglig måte til den oppvoksende slekt og besøkende generelt.

Hurtigrutemuseet som vi har kjent det fram til nå, flyttet inn i Hurtigrutens Hus, som ble åpnet i 1999, også dette bygd opp og drevet av ildsjeler og en ansatt, med støtte fra foreningen.

Mange kjenner historien videre fremover, og både Stiftelsen Norsk Hurtigrutemuseum som i dag er eiere av museumsgjenstandene og Museum Nord som nå er drivere er viktige her. Kommune, fylke og stat har også kommet til med sine ressurser. Samtidig har medlemskontingenten bidratt, særlig to anledninger kan nevnes. Da det i 2018 igjen butta imot, kunne vi overrekke kr 100 000,- til realisering av nytt museum, og i 2020 med kr 50 000,- til restaurering av 24 livbåtblokker på m/s Finnmarken 1956.

Verdens eneste Hurtigrutemuseum på Stokmarknes i Nordland i Norge er nå realisert og anerkjent.

Hurtigruten er tilbake i fart og har med seg gjester fra alle verdenshjørner.

Havila ønskes velkommen med sine skip på riksvei nr. 1

Hurtigrutemuseets Forening vil arbeide mot nye mål.

Takk til alle dere som trofast har bidratt med utallige dugnadstimer, pengegaver og gjenstander!

Takk til dere som var med på å gi åpningsdagen ei fin ramme også dere på sjøsida. Redningsskøyta Knut Hoem, Stokmarknes Båtforening m fl., Jekta brødrene, m/s Polarlys og Nordlandsbåt eiere.