-Verdamte strabe im Vesterålen

Meninger


Jeg var ute på en kjøretur på veiene i Andøy kommune medio august då. Ved Å-krysset sto det en bil parkert på avkjørselen. Der dukket det opp en mann som ønsker at jeg skal stoppe. Jeg svinger inn bilen, og går ut. Jeg ser at bilen er tyskregistrert. Mannen kommer bort til meg og sier på engelsk at han har problemer med bilen. Han sier at han er bilmekaniker, og han tror at begge lagrene på hjulene framme er ødelagte. Problemet her er at han ikke klarer å få av hjulmutterne, så han spør meg om jeg har et hjulkryss som han kan få låne.

Jeg låner mannen hjulkrysset, slik at han klarer å få av dekkene på bilen. Her får mannen bekreftet at begge hjullagrene på bilen er ødelagt. Han virker temmelig opprørt og jeg ser på hans kroppsspråk og hører på han verbalt, at han er tydelig forbannet. Verdamte strabe im Vesterålen.

Jeg spør mannen hva som har skjedd? Mannen tar fram et kart og viser meg. Etter å ha overnattet på Bleik, så kjørte han sørover mot Nordmela. På Nordmela var det 50 km i timen-sone. Etter å ha kjørt gjennom Nordmela, svingte mannen mot Å. Her blir det 80 km i timen-sone når man kjører ut av bygden. Mannen går opp til 80 kilometer i timen, også når han kom til bruen oppe ved Nordmela-vannet. Her er det jo en skikkelig dump, på begge sider av bruen. Mannen sier at bilen fikk seg en skikkelig smell. Her fikk han skaden sier han, og rister på hodet.

Jeg sier at jeg forstår han, og at jeg vet hvordan det er der, også på bruen ved Skavdals-krysset, er det store dumper. Mannen sier at han husker dette også. Han sier videre at det ikke var satt opp noen skilt før bruen ved Nordmela-vannet og/heller ikke ved Skavdalskrysset, som informerer at man må senke farten, siden det er store dumper på bruen. Jeg bekrefter dette og sier at man må være lokalt kjent for å unngå skader, ved at man kjenner veien.

Mannen spør meg om det ikke er noen som tar ansvaret for å ordne kommunale veier på Andøy, og ikke minst sette opp skilt som informerer at det er store dumper, samt anbefalinger om å sette ned fartsgrensen. Han spør meg hvordan kommunen er organisert? Jeg sier som det er, at vi har en kommune som skal yte varer og tjenester til befolkningen, samtidig så betaler folk kommunale avgifter tilbake til kommunen.

Mannen hadde også fått med seg at gatelysene slåes av klokken 23:00 på kvelden, og han holdt på å kjøre ned en person kvelden i forveien, det var mørkt, det regnet, derfor så han ikke fotgjengeren skikkelig, men det gikk heldigvis bra. Mannen sier videre, at han har fått med seg at det er ekstrem dårlige veier over hele Andøy, spesielt kommunale veier på vestersiden.

Jeg prøver å balansere, sier til mannen at det ikke er satt opp nok penger på budsjettet til å utbedre veier her, heller ha på tilstrekkelig med gatelys. Jeg fikk dette svaret når jeg tok kontakt med kommunen. Mannen svarer meg at han har faktisk fått med seg at Norge har flere hundre milliarder kroner på bok, som kommer fra oljen, derfor virket det uforståelig for han at det er blitt slik at ikke veier skal vedlikeholdes, og ikke minst varsles med skilt om at det må settes ned på farten. Han sier at det kommer mange turister til Andøy hvert år, da må jo det være skikkelige veier, hvis ikke, så er det ikke sikkert at turistene kommer igjen, eller at de advarer andre mot dette. Det er vell ingen som ønsker å få bilene sine ødelagte, som ender med skyhøye verkstedregninger!

Mannen ønsker raskt å få ordnet bilen, og spør meg om jeg kan kjøre han til Sortland, hvor han sikkert får tak i nye deler. Han tilbyr meg å betale for det utlegget jeg får med drivstoff. Jeg sier til han at jeg skal hjelpe han, og kjører han til Sortland. På turen til Sortland, hvor veien også er veldig dårlig, spør mannen meg hvordan dette egentlig fungerer, med styre og stell her i Norge. Jeg sier at jeg skal prøve å forklare han etter beste evne og vilje.

Vi har et demokrati her i Norge, med en monark som er kongen. Det er en regjering og et samlet storting som er folkevalgt. Landet er delt opp i fylker med dertil kommuner, hvor fylkesmennene skal følge opp og se til at kommunene gjør jobben sin. Hvert år får kommunene utbetalt et budsjett, en sum norske kroner fra staten, stipulert etter antall størrelse og folketall, og kanskje etter andre variabler som jeg ikke kjenner til, sier jeg til mannen.

Hvordan virker så kommunen, hvordan er den organisert og hvorfor klarer de ikke å ha penger til å ordne veier og ha gatelys i bygdene?, spør mannen meg. Jeg sier at i en kommune har vi en rådmann, med en stab. Det opprettes et formannskap, med et kommunestyre. Det finnes en ordfører, som sammen med representanter fra kommunestyret er folkevalgte, sier jeg.

Mannen sier til meg at han kommer fra Munchen, som er hovedstaden i Bayern-distriktet, og kan bekrefte at det er nesten samme systemet hos dem. Mannen gir seg ikke og spør meg konkret hva som har skjedd, siden Andøy kommune ikke har penger til veier og gatelys? Jeg sier som sant at det er blitt tatt flere feile valg fra kommunens side, og opp gjennom årene har summen av dette ført til at kommunen har en dårlig økonomi.

Jeg nevner blant annet at kommunen har bygd to nye barne-og ungdomskoler nylig, innen en periode på åtte år. Den siste ble bygd på Risøyhamn og åpnet i 2020. Dette gjorde de, selv om det hadde vært en radikal stor nedgang i barnefødsler de siste ti- årene.

Politikken har vært at folk skulle flytte tilbake til distriktene, med kort vei til skole for barna. Når kommunen er kommet opp i økonomiske vansker, går de tilbake på sin politikk, og stenger av flere ting, som for eksempel barnehager. De klarer heller ikke å vedlikeholde/utbedre veier og andre viktige saker for befolkningen. Dette fører egentlig til det motsatte, at folk flytter ut av kommunen, fordi folk ikke får de tilbudene som de ønsker, sier jeg.

Jeg fortsetter å fortelle han at jeg er oppvokst på Nordmela, men har ikke bodd i kommunen på 30 år. Jeg er just flyttet tilbake til kommunen, hvor jeg og min kone har satt opp et hus på Nordmela. Vi er begge to godt voksne mennesker, har arbeidet og betalt skatt i totalt 80 år.

Takken er at vi må kjøre slalom på veiene, for å unngå hullene, samt vasse i sne på vinteren på grunn av mangelfull brøyting og famle i blinde siden det ikke er gatelys. Det er takken man får etter mange år i arbeidslivet, sier jeg til mannen. Han forstår og rister på hodet. Jeg sier også at der det ikke er mer å vente fra kommunen, kan man heller ikke mere hente.

Mannen forstår meg, og sier at dette virker som en fattig kommune, en kommune som er styrt av mennesker som handler i uforstand og villfarelse. Han spør meg videre om kommunen har råd til å betale lønn til kommunale ansatte, og / eller om det blir nedskjæringer her også? Jeg svarer at det ville nok ingen kommunale ansatte akseptert, men samtidig, så skal altså befolkningen i kommunen akseptere at veiene er dårlige, mangelfull brøyting og det er mørkt store deler av vinteren. Når det er mørkt, vind og snøvær, kan det utgjøre en farerisiko for alle aldersgrupper.

Mannen spør meg videre hvordan kan mennesker i kommunen enkelt bare fortsette i sine stillinger, når det er blitt gjort så mange feil? Hvorfor har ikke kommunestyrerepresentantene reagert? Jeg tenker litt på dette spørsmålet, hvordan jeg skal oversette ordene løpegutter og nikkedukker, vende kappen etter vinden, samt makt og avmakt. Komme seg i posisjoner. Jeg gjør det på en måte, som jeg tror at mannen forstår.

Han sier at slikt «spill» er det også i Tyskland, mye korrupsjon, dobbeltmoral og kamp om makt. Jeg sier videre til mannen at rådmannen i Andøy kommune og sine kollegaer skal være godt skolerte for sine stillinger. Når det gjelder ordfører og de folkevalgte som sitter i kommunestyret, vet jeg dessverre ingen ting om deres bakgrunn. Jeg sier videre at vi har nettopp fått en ny rådmann i Andøy kommune.

Med dette får vi håpe at den nye rådmannen klarer å samle alle krefter, mobilisere for at det blir en positiv utvikling i riktig retning. Jeg har stor tro på den nye rådmannen. Jeg har også tro på at rådmannen svarer på kommunikasjon fra borgere i Andøy kommune, samt fra massemedia.

Turen vår fortsetter tilbake til Andøy, hvor mannen får ordnet sin bil og takker meg godt for hjelpen. Før jeg drar hjem, sier mannen til meg at han har tenkt på noe. Du bor jo her, kan ikke du gjøre noe med disse utfordringene som kommunen har. Hva arbeider du egentlig med, spør mannen? Jeg svarer at jeg er høgskoleutdannet i helsevesenet som psykiatrisk vernepleier og familieterapeut, master i psykisk helsearbeid. Jeg har arbeidet mange år i psykiatrien, samt som høgskolelektor på en høgskole i mange år på Vestlandet.

Nå arbeider jeg i en nabokommune hvor jeg får brukt min totale kompetanse. Hvorfor arbeider du ikke her i Andøy kommune?, spør mannen meg. Jeg sier at jeg egentlig er overkvalifisert for de fleste stillinger innen helsevesenet i Andøy kommune. Jeg søkte på en lederstilling tidligere, men de ønsker tydeligvis ikke min kompetanse her. Jeg forklarer mannen begrepene vennskap og bekjentskap, noe som han forstår.

Jeg sier til mannen at jeg kan skrive ned på papiret, det som vi har snakket om, og sende det videre til et par aviser, lokalavisen her og til nabokommunen. Med dette kan det bli slik at massemedia setter fokus på disse utfordringer som Andøy kommune har, samt nabokommunen Sortland i forhold til veistandard. Det syntes mannen var en god ide. Da blir det slik, sier jeg, før vi tar farvel med hverandre.

Nå går det mot stortingsvalg. Jeg vil spørre politikerne om det er slik vi skal ha det? Dette gjelder ikke bare Andøy kommune. Har Sortlandspolitikerne kjørt veien fra Sortland til Andenes? Da vil jeg anbefale dere å gjøre dette. Dette er en fylkesvei som snart har sett sine beste dager. Veien er særdeles dårlig! Husk på alle verdier med fisk som hvert år går på bil fra Andøy og sørover på disse veiene. Ordføreren i Sortland kommer faktisk fra Nordmela, så vedkommende kjenner sikkert til veistandarden mellom Sortland og Andøy!

Er det riktig at vi som bor her skal betale masse kommunale avgifter, samt eiendomsskatt, når vi har det på denne måten. Til og med turister reagerer på alle dårlige veier her. Nå må det settes av mer penger til samferdsel, hvis ikke blir distriktene avfolket!

Til Andøy kommune vil jeg si på slutten her. Hvis dere ikke kan ordne hull og dumper ved bruene mellom Nordmela og Å, så vær så snill og sett opp skilt som viser at her er det dårlig vei og / eller skilt med anbefalinger å sette ned på farten. Selv om dere som bor på Andenes ikke bruker denne veien så mye, så er det faktisk mange som kjører her daglig.

Det er et paradoks at det er blitt satt opp og brukt flere statlige millioner på turistattraksjonen i Børvågen ved siden av Nordmela, samtidig som veiene er så dårlige. Er det ingen som stiller spørsmål til dette?

VEIENE MÅ ORDNES NÅ! GI OSS TILBAKE PENGENE SOM VI BETALER I SKATT OG KOMMUNALE AVGIFTER, SAMT EIENDOMSSKATT TIL ANDØY KOMMUNE. PÅ FORHÅND TAKK!

Hvis ikke veiene mm blir ordnet her i kommunen og i regionen for øvrig, så ønsker jeg at Russland kan komme inn her og rydde opp her. Dere er hjertelig velkommen!