«Vi skal skape et bedre og billigere barnehagetilbud» 

Meninger

Alle barn skal ha en god start på livet. Derfor må vi starte jobben med å utjevne sosiale forskjeller så tidlig som mulig. Her spiller barnehagen en avgjørende rolle for å sikre inkludering av alle, integrering og personlig utvikling.

Derfor går Høyre til valg på nye løsninger som gjør det billigere å ha flere barn i barnehage og SFO. Samtidig som flere skal få barnehageplass tidligere – hvis de vil.

93 % av alle barn går i barnehage. Vi trenger et mangfold av barnehager, private og offentlige. Og som foreldre skal vi være sikre på at barna våre trives og utvikles der, at de lærer gjennom lek og at det er en trygg omsorgsarena.

Vi trenger at det fødes flere barn i Nordland og Norge. Vi vil derfor gjøre det enklere og billigere for de som velger å få flere barn. I dag har man søskenmoderasjon hvis man har flere barn i barnehage. Vi går til valg på at tredje barn skal bli gratis. Samtidig vil vi innføre en ny rabattordning for de som har barn i barnehage og SFO samtidig. I dag betaler de full pris begge steder. Det vil vi nå ha slutt på.

Selv har jeg fått barn sent på året, hvor permisjonen ikke passet med hovedopptaket for barnehageplass. Det skapte store utfordringer for familien. Derfor er jeg glad for at barnets fødselsdato ikke lenger avgjør om og når man får barnehageplass.

Høyre har utvidet retten barnehageplass fra ett år fra å gjelde barn født i november. Nå vil vi utvide denne retten sånn at flere barn får tilbud om barnehageplass når de fyller ett år eller når permisjonstiden er over.

Å vente på barnehageplass skal ikke medføre at mor eller far må ta ut ulønnet permisjon. Derfor er jeg glad for at Høyre ønsker å erstatte dagens ordning med kontantstøtte, og heller innføre «ventestøtte» for de som venter på barnehageplass. Å få barn skal ikke måtte planlegges etter hovedopptaket i barnehagen. Derfor trenger vi fleksible løsninger.

Barnehagen er viktig arena for læring og for å hindre utenforskap. Derfor vil Høyre videreføre ordningene med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling – ikke for alle – men for familier med lav inntekt. Til de som trenger det mest.