«Endelig nederlag for NATO/USA/Norges krig i Afghanistan»

Meninger

Rødt har heilt siden den USA-leda Nato-invasjonen i Afghanistan i 2001 vært konsekvent motstander av krigen. Når de fremmede styrkene inklusivt norske soldater nå er jaga ut av landet, er det grunn til å feire dette som en seier for et kjempende folk og generelt for internasjonal folkerett. Norske og andre soldater skulle vært skjerma fra slik deltakelse.

Norges rolle som et underbruk av USAs krigføring mot andre nasjoner burde, bli en av de sentrale temaene i valgkampen. Så langt er det heilt fraværende. Medias og toppolitikernes oppmerksomhet styres mot øyeblikksbilde her og nå. Bakgrunnen for NATOs og Norges deltakelse er i liten grad eller ikke tema. Det er naturlig å se på dette som et ønske om å holde døra åpen for at lignende deltakelse i krigskatastrofer er aktuelle i framtida og unngå fokus på det sosiale, økonomiske og ikke minst det militære nederlaget. Partiene som går til valg i 2021 burde blitt avkledd sin historiske rolle og avkrevd svar for framtida.

For de av oss som har levd ei stund, var flukten fra Kabul av vestlige, topputstyrte militære tropper, nesten som å se USAs panikkflukt fra hustak i Saigon, Vietnam, 1975. Da vant den nasjonale folkehæren over verdens største krigsmakt. Dette sammen med massive protester mot krigen i USA sjøl og i Europa førte til en svekkelse av USA som supermakt. I etterkant av Vietnamkrigen var det mange som trodde at USA og andre stormakter hadde enn bedre generell forståelse av at folket sjøl på alle måter, vil nedkjempe invasjon. Demokrati og frihet til et folk kan aldri bombes fram av okkupant. Det gjaldt både Sovjets tidligere invasjon i Afghanistan og nå NATO. Bygging av en demokratisk og inkluderende nasjon må være folkets eget verk sjøl der Taliban kan være et hinder.

Drivkraften fra stormaktenes kamp om hegemoni, ressurser og strategiske posisjoner, tvinger fram ulike former for utbytting og undertrykking av nasjoner og folk der militære midler brukes. Også økonomi, korrupsjon, oppkjøp og andre mer skjulte og indirekte metoder brukes for å få hånd om ressurser og strategiske innsatsfaktorer for egne storselskaper og statlige foretak. Kina og til dels Russland er godt i gang med denne siste typen hegemonibygging. Framtida kan vise at også mer militære metoder tas i bruk.

Etter Afghanistanflukten søkes det med forstørrelsesglass for å se om det fins noe positivt som ligger igjen etter Vestens 20-årige krigføring i et lutfattig land på den andre sida av kloden. Da sammenlignes Afghanistan i 2001 med dagens 2021. Hva som kunne skjedd av positive forhold i landet uten okkupasjon i 20 år, oversees totalt.

På nytt ser vi at katastrofen fra Vietnam via Irak, Libya, Syria til Afghanistan er imperialismens verk. Rødt vil være konsekvent på at innholdet i begrepet internasjonal solidaritet for oss betyr entydig motstand i Stortinget mot deltakelse i lignende overgrep mot andre nasjoner.

Rødt sier i sin valgbrosjyre for Nordland: For fred og solidaritet – kamp mot all imperialisme.