«På lang sikt er vi alle døde»

Meninger

Manglende sammenføyning av Vesterveien og Bjørklundveien var blant de kommunale forsømmelser jeg som blodfersk lokalpolitiker tillot meg å trekke fram etter kommunevalget i 2019. Her hadde praten gått i 40 år, men intet var skjedd – uansett politisk farge på ordføreren.

Heldigvis var jeg ikke alene om å ville gjøre noe med denne skamma. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV tok prosjektet med i sin samarbeidsplattform for 2019–2023, og allerede året etter vedtok Sortland kommunestyre med stort flertall å gjennomføre prosjektet fra 2023.

Av de mange muligheter som åpner seg med en slik ringvei rundt Sortland sentrum, er forsøk med bybuss. Det kommer i tillegg til kortere reisetid, redusert biltrafikk og bedre framkommelighet i sentrum.

– Ja, men hør nå her, vil noen si. – Er det ikke bedre å tenke mer langsiktig, og bygge en samlevei lenger mot vest og sør, og trekke med seg nye boligområder?

Til det vil jeg svare at på lang sikt er vi alle døde. Vi som lever her og nå har ventet lenge nok. Er den etterlengtede veiforbindelsen ikke helt perfekt, får det holde at den er god nok.