«Lokal kontroll med strømnettet i Bø, Øksnes og Sortland»

Meninger

Hvis hensikten med Vesterålskraft var å holde flest mulig mennesker sysselsatt lokalt, var det kanskje forståelig om Bø og Øksnes solgte seg ut. For på det feltet er Sortland den store vinneren.

Men et eventuelt salg av Vesterålskraft handler om noe helt annet. Det handler om kontroll med det lokale strømnettet. Både for dagen i dag og for årene som kommer. Og der stiller Bø, Øksnes og Sortland likt.

Kommunene kan gi innbyggere og næringsliv trygghet for lys i husan, strøm til melkerobotene og kraft til fabrikkene. Og de kan sikre lokal kontroll med livsviktig infrastruktur, der samfunnsbygging trumfer kortsiktig profitt. Nøyaktig slik vi tenker når vi legger vannledning til industrikomplekset på Finneset eller til husstandene i Eidbukta. Eller når Vesterålskraft fører ei ekstra kraftlinje til Bø. Eller sikrer kraftforsyninga til Skipnes og Barkestad.

Hele tida gjøres det samfunnsbyggende investeringer for framtida, uten tanke for øyeblikkets gevinst. Og det kommunale eierskapet er garantisten for at hele distriktet får være med på festen.

Noen prøver å innbille oss at det grønne skiftet blir så mye vanskeligere å få til i Bø, Øksnes og Sortland hvis vi ikke underordner oss en mer fjerntliggende eier. Jo lenger borte, jo bedre. Hittil har jeg ikke sett et eneste argument for påstanden.

Tvert imot. Også tilhengere av salg innen forskjellige lokale nettselskaper erkjenner utfordringer ved å sentralisere oppgaver. Driftssentral sentralisert til Svolvær har ifølge de ansatte ikke gitt gevinst. Blir det bedre om drifta av nettet sentraliseres til Bodø eller Tromsø? Eller Oslo i neste omgang?

Asle Strand, daværende direktør i KS Bedrift Energi, uttalte i et intervju med Dagens Næringsliv i 2019:
– Det er en overdreven tro på å fusjonere. Nettleia er ikke systematisk lavere i større enn i små nettselskaper. Derimot er nettselskapene sjøl overbevist om at beredskap mot strømbrudd vil svekkes med større enheter. Lokal kompetanse vil bli dårligere.

Med lokalt eierskap følger lokal kompetanse og arbeidsplasser. Men først og fremst trygghet for grunnleggende infrastruktur i egen kommune. De folkevalgte i Bø, Øksnes og Sortland tar nok det i betraktning når de vurderer oppkjøpstilbudene i alle sine varianter.