Slik kan Sortland bli mer attraktiv

Meninger


Jeg mener det er veldig bra at de både arkitektgruppene som er invitert for å presentere sine forslag til en ny barneskole samt idrettshaller og en svømmehall på / i Sortland helst vil gå for følgende: En svømmehall plassert med en fantastisk utsikt ut over Sortlandssundet !

- Kombinert med et badeland med muligheter til havbad i det frie på den nye bystranden plus badstu og badestamper blir noe helt spesielt ! Perfekt også at begge gruppene arkitekter mener at det mest realistiske er å bygge ny skole på skoleplassen, altså der den gamle barneskolen allerede ligger. - Så til idrettshall / haller. - Der mener jeg at det absolutt beste er å bygge fleire mindre flerbruks-haller på fleire steder.

- Best for folks muligheter å bruke en hall i nærområdet der de bor. - Etter skoletid altså. Elveverne i skolene, både i selve byen og på Strand, Sigerfjord, Maurnes, Holmstad trenger ingen en stor superhall. - Vi har for øvrig allerede Blåbyhallen. - Så vore det på sin plass også å bygge en idrettshall ved per idag befintlig skole i Lamarka !