-Det er eierkommunene som har initiert prosessen rundt Vesterålskraft

Meninger


I disse dager skal kommunestyrene i Bø, Øksnes og Sortland vedta hva de ønsker å gjøre med eierskapet i Vesterålskraft.

Fra styret og administrasjonens side er det viktig å presisere at dette nå er opp til eierne. Det er derfor ikke naturlig fra selskapets side å delta i de politiske diskusjonene eller i debattene som foregår i spaltene i disse dager - med mindre det er snakk om å oppklare helt vesentlige faktafeil. Imidlertid er det verdt å ha med seg i disse diskusjonene at det er eierne som har initiert prosessen. Den strategiske gjennomgangen som har ført oss hit, ble tydelig bestilt fra Bø, Sortland og Øksnes kommune i generalforsamling og eiermøter sommer og høst 2020.

Siden den gang har administrasjonen og styret i Vesterålskraft etter beste evne svart ut denne bestillingen. Av dette følger en rekke utredninger, herunder en vurdering på hvorfor det såkalte «nullalternativet» (dvs. å ikke foreta seg noe som helst) ikke er å anbefale. Alle sakspapirene er tilgjengelig for de som ønsker å sette seg inn i saken.

Disse grundige utredningene, samt konsernstyrets anbefaling fra 16. september, ligger til grunn for det politikerne skal behandle de neste dagene. Skal man selge/fusjonere hele eller deler av selskapet - eller gjøre ingenting?

Denne prosessen startet hos eierne, og det er eierne som nå skal avgjøre veien videre.