-Vesterålskraft som koldtbord

Meninger


Det kan se ut til at de tre eierkommunene legger opp til forskjellige strategier for videre utvikling av Vesterålskraft AS. Situasjonen begynner å minne om et koldtbord, der én forsyner seg ekstra av karamellpuddingen, én av røykalaksen og den tredje av kjøttgryta.

Sist Vesterålskraft AS sto på sakskartet i kommunestyrene i Bø, Øksnes og Sortland vedtok de enstemmig at eierskapet skal ha et langsiktig perspektiv, og at selskapet primært skal søke samarbeidsløsninger og nettverkssamarbeid framfor å ta initiativ til fusjoner. Dette står svart på kvitt i eiermeldinga kommunene vedtok før jul i 2016.

Så hva er skjedd siden 2016 som tilsier at vi nå i stedet skal likvidere selskapet? Ingenting. Snarere trekker utviklinga mer i retning av lokal kontroll med verdiene som ligger i strømnett, breiband og kraftproduksjon.

I 2016 het det i eiermeldinga at «svært mange signaler går i retning av utflating eller nedgang i kraftprisen». Det er det motsatte som er skjedd, og som skjer.

Og som Samfunnsbedriftene Energi påpekte forleden: Ei ny regjering må forventes å legge bedre til rette for små og mellomstore kraftselskaper. Som kjent har den sittende regjering presset på for sentralisering.

Nei, la oss se nærmere på hva kommunestyrene sa i 2016, og oppdatere selskapets strategi. Dette må skje ut fra ønsket om å bygge verdier og kompetanse lokalt istedenfor å settes verdiene på spill i et marked der de kan ende opp utenfor landets grenser før vi veit ordet av det.