«Nå er det opp til Bø»

Meninger

Sortland kommunestyre vedtok fredag enstemmig å si nei til alle frierne og beholde dagens eierandel på minst 35 prosent i Vesterålskraft. Bak vedtaket sto alle de sju partiene Sp, Ap, SV, Rødt, H, Frp og MDG.

Dette sier noe om hvilken vekt partier av alle politiske avskygninger legger på lokal kontroll med lokal infrastruktur.

Tirsdag skal Bø kommunestyre gjøre sitt valg, et valg som kan besegle skjebnen til et selskap som har tjent distriktet i generasjoner. Bø har i dag like stor eierandel som Sortland, 35 prosent.

Sortland er like lite storby som Bø er det, og vi trenger alle ei strømforsyning som er til å stole på. Vesterålskraft har i tiår etter tiår levert strømsikkerhet til Vesterålen, og forståelsen for distriktets særtrekk ligger i selskapets gener.

For meg personlig er det ufattelig at tanken om slakting av selskapet i det hele er lansert. At noen mynter i lommen i dag skal telle mer enn generasjoners kontroll med distriktets egen livsnerve, framstår som ekstremt kortsiktig.

For et par tiår siden sikret Vesterålskraft et kraftig hopp i strømkvaliteten til Bø, med ei ny 66 kV-linje helt fram til Brenna ved Steine. Og Vesterålskraft er den fremste garantisten for videre utvikling av strømnettet i Bø, enten det er til Steine, Ringstad, Jennskaret, Hovden eller andre deler av Bø.

«Ja, men det er jo den veien det går.» Det er det vanligste argumentet fra salgstilhengerne. Nei, det er IKKE den veien det går. Små og mellomstore kraftselskaper viser seg å være minst like effektive som de store. Og framfor alt, lokal kontroll sikrer oss at ikke strømnettet vårt i morgen er solgt til Sveits eller Kina.

Sortland sa ja til lokalt eierskap. Nå heier vi på Bø.