«Andøy og Hadsel er jokere i spillet om Vesterålskraft»

Meninger

Spillet om Vesterålskraft har lært oss noe vesentlig om kraftbransjen: Det som er i særklasse viktigst for deg og meg og vårt lokale næringsliv, nemlig strømnettet, er lite verd som salgsvare. For salgslystne kommunepolitikere er det kraftproduksjon og breiband som gir de store pengene i kassa hvis de selger seg ut.

Dette paradokset kan gi nøkkelen til fortsatt lokal kontroll med strømnettet i Vesterålen. Se nemlig for deg et fusjonert (sammenslått) nettselskap i Vesterålen, la oss kalle det Vesterålsnett, der Trollfjord AS (Hadsel) eier for eksempel 30 prosent av aksjene, Andøy Energi Holding AS eier 20 prosent og Vesterålskraft AS eier 50 prosent. En slik fusjon vil ikke rokke nevneverdig ved det økonomiske mellomværende mellom eierkommunene, og Vesterålskraft AS kan vederlagsfritt overdra sine aksjer i datterselskapet Vesterålskraft Nett til Øksnes, Sortland og Bø kommuner for å sikre seg mot framtidige kuppforsøk. Jeg minner om at nettselskap kan selges fritt til eiere fra hvor som helst i verden.

Den eksterne verdivurderinga, sammenholdt med tilbudene fra Nordkraft, Lofotkraft og Troms Kraft, tilsier en markedsverdi på rundt 700 millioner kroner netto (det vil si gjeld utenom) for hele Vesterålskraft AS. Av dette meget rundt regnet 300 millioner for Vesterålskraft Produksjon, 250 millioner for Vesterålskraft Breiband, 100 millioner for Vesterålskraft Nett og 50 millioner for Vesterålskraft Eiendom.

Kommuner som måtte være opptatt av å veksle lokalt eierskap inn i klingende mynt, vil i et slikt scenario kunne gjøre det med kraftproduksjon og breiband, og ikke med strømnett. Men da er det blitt enda tydeligere for slike eiere at de kvitter seg med en pengemaskin. For verdien av fiber-breiband og kraftproduksjon går bare én vei: oppover!
Er så dette vesterålske nettselskapet bare nostalgiske drømmerier? Det er jo så smått, liksom, sammenlignet med Elvia og Arva og hva de heter alle sammen.

Vel, se deg rundt i Norge. Det finnes dusinvis av små og mellomstore nettselskaper som tjener kundene godt i sine regioner. Det gjelder blant annet i Trøndelag, der kommunene i et nedslagsfelt som ligner Vesterålen fant sammen for noen år siden. Det lokalt eide selskapet bidrar etter eget utsagn til å styrke det lokale næringslivets konkurransekraft gjennom god lokalkunnskap og nærhet til kundene, rask saksbehandling, høy leveringssikkerhet og konkurransedyktig nettleie.

Jeg har også med interesse lest Thomas Stigens innspill i debatten om Vesterålskraft. Stigen har vært med på oppbygginga av Vesterålskraft gjennom mer enn en mannsalder, og skriver blant annet:
«Et sammenslått nettselskap med alle vesterålskommunene vil helt klart styrke beredskapen, bare se på geografien. En større organisasjon vil også ha mulighet til å utvikle spisskompetanse, gjøre større utbygginger og utvikle seg på områder der det i dag kjøpes tjenester utenfor regionen.»

Ordførerne i Øksnes, Bø og Sortland har ingen lett oppgave når de skal forholde seg til vidt forskjellige kommunestyrevedtak i spørsmålet om salg av Vesterålskraft. Jeg er ikke en del av disse forhandlingene, eller kanskje er det sonderinger, men jeg håper folkets øverste representanter kan samles om løsninger som tjener mennesker og næringsliv lokalt.

Og viktigst av alt: Berg det lokalt kontrollerte strømnettet, ikke inviter reven inn i hønsegården.