Vesterålskraft har behov for forutsigbarhet og avklaringer for veien videre

Meninger

De siste uker og måneder har politikere i Bø, Øksnes og Sortland flere ganger diskutert fusjon eller salg av Vesterålskraft. I skrivende stund fremstår det som uklart hva som blir den endelige konklusjonen for selskapets framtid.

Slik styret forstår vedtakene er det slik at Øksnes ønsker å selge sine aksjer, mens Bø vil jobbe for et regionalt alternativ i Vesterålen – og Sortland er åpen for både sistnevnte og andre muligheter.

Fra styrets og selskapets ståsted er det ikke naturlig å delta i politisk debatt og offentlig polemikk om et eventuelt salg, annet enn å svare på spørsmål og opplyse om faktiske forhold når det er naturlig og ønskelig fra eiernes side.

I så måte er det viktig for styret å understreke at de siste måneders politiske diskusjoner om salg eller fusjon kommer på bakgrunn av initiativ fra eierne selv – altså de tre kommunene. Gjennom generalforsamlinger og eiermøte i 2020 bestilte eierne den strategiske utredningen som resulterte i politisk behandling før og etter sommeren 2021.

Gjennom sommeren har selskapet også levert ytterligere utredninger og bakgrunnsmateriale utover det som ble levert før sommeren. Dette på bestilling fra eierne, for å få på plass et best mulig faktagrunnlag før endelige vedtak skulle finne sted.

Eierne har frem til i sommer i stor grad fremstått samlet. Det gir forutsigbarhet for selskapet, de ansatte og våre kunder. Det er også verdiøkende for eierne at man opptrer samlet og samtidig.

Hvis deler av eierskapet til selskapet endres, for eksempel ved at én av eierne alene selger sine aksjer, risikerer de øvrige eierne å miste kontroll over både denne og fremtidige prosesser. Det er en virkelighet og utfordring alle tre nåværende eiere bør være bevisst akkurat nå.

Situasjonen slik den er nå skaper usikkerhet for de ansatte. Om de eksakte synspunktene kan være ulike, så deler både styret, selskapets ledelse og øvrige ansatte det samme ønsket nå:

At eierne sørger for forutsigbarhet og avklarer veien videre for Vesterålskraft. Forhåpentligvis også ved en prosess hvor eierne står mest mulig sammen.

I denne fasen bidrar selvsagt styret og selskapet til avklaringer og vurderinger som kan bidra til å belyse situasjonen, dersom eierne ønsker det.