- Hensiktsmessig å sikre seg mot at stolpene siger ned i myra

Meninger

Det blir nytt gjerde rundt Storvatnet

90 prosent av gjerdet rundt Sortlands drikkevannskilde Storvatnet er modent for utskifting. Dette blir det nå tatt tak i, og kommunen vil engasjere entreprenør for å sette opp nytt gjerde i 2022. Dette var ordfører Karl-Erling Nordlunds oppløftende svar da jeg tok opp gjerdeproblematikken i kommunestyret forleden.

Under beitesesongen 2021 har det nesten sammenhengende gått husdyr innafor gjerdet ved Storvatnet. Kyndige personer mener at et helt nytt gjerde er eneste varige løsning. Og kommunen må ta hensyn til at store deler av traséen går over myr.

Etter mine opplysninger er det hensiktsmessig å sikre seg mot at stolpene siger ned i myra. Dette gjøres best ved å skru fast et impregnertbord langs jordbandet, slik at stolpene holder seg oppe. Kommunen blir også anbefalt et spesialgjerde ment for sau/lam, med mindre masker ned mot jordbandet. Denne nettingen er også høy nok til at det holder mot storfe.

Det gleder meg at nytt nettinggjerde nå blir satt opp i samme 3,2 km lange trasé som eksisterende gjerde. Og det er like gledelig når ordføreren bekrefter at mine innspill om nettingstørrelse og impregnerte bord tas med i videre planlegging. Slike svar inspirerer i en politisk hverdag der vi gjør vårt beste for å ivareta innspill fra folket som har valgt oss.