«Hvor mye budsjettsprekk tåler vi»

Meninger

Det voteres over SVs forslag om reversering av Andøyavedtaket. I den forbindelse finner jeg det naturlig å spørre, hvor mye budsjettsprekk tåler vi før det blir satt på bremser?

Fra før av så vet vi at egnetheten er i sterk favør Andøya og flyttevedtakets vilkår ikke er oppfylt. Likevel er det nå politikk og ikke fag eller økonomi som styrer utviklingen og avviklingen av vår forsvarsevne. Og det er politikerne berettiget til, selv om jeg skulle ønske det fantes en lov som straffet de som forleder velgere med tomme løfter.

Men når vi er ferdig med dragkamp, lobbyister og valgkamp, hvor mye budsjettsprekk skal vi tåle? Eller er det slik at pengesekken er uendelig og ligger det noe helt annet bak, noe vi aldri skal få vite?