«Samhandelen mellom de to regionene er av stor betydning»

Meninger

Hadsel kommune består av fire øyer. Vi har befolkning på alle fire øyene. Kommunen har gjennom flere år arbeidet for å skaffe alle innbyggerne i kommunen gode velferdstilbud. Gode kommunikasjoner er forutsetningen for å kunne oppfylle dette.

Hurtigbåtruten i Hadselfjordbassenget har vært en utfordring. Løsningen som er funnet fram til er til å leve med.

Fergeforbindelsen over Hadselfjorden fra Melbu til Fiskebøl har en rutefrekvens som har gjort det mulig for både industri, handel og kommunale tjenester å fungere. Dette er et minimumstilbud, men er helt nødvendig som bindeledd mellom regionene Lofoten og Vesterålen. Samhandelen mellom de to regionene er av stor betydning. Næringslivet er avhengig av ferga. Hadsel kommune har bygd opp en hjemmetjeneste til befolkningen på Austvågøya basert på nåværende fergefrekvens. Blir dette redusert, får det store, negative konsekvenser. Enkelte tilbud må reduseres.

Skoleelever som har ferga som skoleskyss vil på fritiden bli hindret i å delta i aktiviteter på skolestedet. Vi skrur tiden tilbake mange år.

Hadsel kommune arbeider aktivt for å få realisert planene for tunnel under Hadselfjorden. Argumentasjonen for dette er den samme som nevnt angående ferga. Behovet for bedre og mer kontinuerlig kommunikasjon mellom Lofoten og Vesterålen er absolutt og udiskuterbar.

Regjeringen har bevilget penger til oppstart av forsknings- og øvingssenter på Fiskebøl. Hadsel kommune har lagt ned arbeid og penger for å tilrettelegge dette. Oppstart er nært forestående. Behovet for bedre kommunikasjon over Hadselfjorden er sterkt økende.

Hadsel Arbeiderparti vil foreslå nytt opplegg for fergetrafikken over Hadselfjorden inntil tunnelen er bygd. Hadsel Arbeiderparti foreslår to mindre, elektrifiserte ferger som gir høyere rutefrekvens og et langt bedre fleksibelt tilbud til alle brukere.

Dette er et mer miljøvennlig tilbud med høyere frekvens og vil være med på den utviklingen av Lofoten og Vesterålen som vi ønsker. Dette vil være fremtid, inntil tunnelen er en realitet.