«Statens angrep på fiskeriene»

Meninger

Sjampanjekorkene henger ennå i lufta etter tildelingen av 362 millioner kroner til rakettbase på Andøya. "Nyheten" er en ren reprise av hva som var oppslagene for vel et år siden. Det er de samme pengene det er snakk om men denne gangen er planene presentert av en avtroppende statsminister for å demonstrere makt. Snubletråden er at det først må legges fram "en plan som sikrer at fiskerinæringas interesser og andre næringer blir forsvarlig ivaretatt."

Testing av missiler

Med ujevne mellomrom skytes norske og amerikanske missiler lavtflyvende inn gjennom befolkede daler i Andøy kommune før man eksempelvis smeller missilet inn i Ørja - en fugleøy like ved Senja - med en eksplosjon så voldsom at husene på østersida av Andøya rystes. Droner og helikopter benyttes for å spore opp folk som blir anmodet om å evakuere. Kystfiskere blir vist bort fra sine fiskefelter uten at Andøya Space har hjemmel i loven for å gjøre det. Slik durer Staten frem i fredstid forkledd som sivil aktør og mens det kryr av militært personell i full GRU i nærområdene.

Planlagt rakettbase

De nye planene om oppskytingsbase for satellitter høres kanskje uskyldig ut, men realitetene for norsk fiskerinæring er svært negative. Man skal legge beslag på enorme havarealer helt opp til Grønland (sikkerhetssoner) og i henhold til Andøya Space forventes det store utvidelser i både aktiviteter og størrelser på raketter. En realisering av planene vil komme som sten til byrden for allerede pressede, men bærekraftige kystfiskerier. Det tas altså ikke hensyn til natur, folk, fe eller eksisterende næringer som kan gå tapt.

Forurensing/Bærekraft

Forsøpling av verdensrommet er allerede et nytt problem verden står overfor. Ved å etablere en satellittoppskytingsbase i Børvågen bidrar vi som nasjon til å eskalere problemet. Også det må de som kommer etter oss slite med. I tillegg kommer nedfall i berørte havområder som ikke skal ryddes opp. Hvor mye CO2 hver oppskyting bidrar negativt med nevnes heller ikke og er selvsagt da ikke tatt med i regnskapet. Heller ikke støyforurensninger er tatt hensyn til. "Ute av syne - ute av tankene" skal altså praktiseres i "gokk" av vår nyetablerte regjering. Alle innersvingene man til nå har gått i media forteller så absolutt ikke realitetene om det såkalte raketteventyret på Andøya.

Kamper for kysten

Norske fiskere har til tross for blodslit, utallige forlis og tap av menneskeliv gjennom tidene også kjempet harde kamper for kysten og har for eksempel de senere årene klart å holde utenlandske trålere, vindturbiner og oljerigger langt unna fiskefeltene. Det er altså ikke tilfeldig at vi har hevd på disse arealene og det skal ingen kunne rokke ved. Men nå - plutselig - når vi har lagt ned enorme ressurser for å verne områdene fra ødeleggende aktiviteter, så er det altså opportunt for et privat foretak med Staten i ryggsekken og true vårt levebrød og våre lovfestede rettigheter. Nettopp derfor er det at Norges Fiskarlag verken kan, vil eller skal inngå avtale med Space Center som rammer fiskeriene ytterligere.

Medias knefall

I de 4 årene som rakettplanene har eksistert har oppslagene i media vært udelt positive og ukritiske. Til og med avisen Klassekampen har unnlatt å snakke med aktører som en rakettbase til de grader får negative konsekvenser for mens Andøy Space's uttalelser bringes fram som sannheter. Har man ikke lært en lekse de senere årene om at tiltakshavere bare snakker om forsiden av medaljene? Skal ikke baksidene også belyses? Kan vi erklære gravejournalistikken død og begravet?

Norsk fiskerinæring

Oppskytingsbase for såkalte "småsatellitter" rammer og splitter ikke bare lokalsamfunn, men norsk fiskerinæring med aktører fra hele landet som tar deler av sitt levebrød her. Dette er nok en av årsakene til at Andøy Fiskarlag ikke gidder å sitte i "dialogmøter" for å få tredd Andøya Space's planer ned over hodet lenger. Ansvaret er for stort og det bør Norges Fiskarlag forstå og ta på alvor. Medlemmer vokser ikke på trær.