«Fortsatt bare Rødt som støtter Maurnesbassenget?»

Meninger

Det er veldig bra at Maurnesbygda på nytt krever istandsetting av bassenganlegget ved Maurnes skole. I formannskapet for ett år siden tok Rødt dette opp gjennom formuleringa «Maurnesbassenget settes i driftsmessig stand så snart som mulig». Dette fikk bare Rødts stemme. Vårt forslag om å bevilge konkrete investeringer til dette ved kommunestyrets behandling av budsjett for 2021 og 2022 fikk ikke støtte fra andre.

Vi mener at Maurnesbassenget ville være et svært viktig tilbud som styrker folkehelsearbeidet generelt, gi godt svømmeopplæringstilbud og vil være et godt alternativt tilbud til deler av befolkninga som ikke er like begeistra for gigantanlegget som det legges opp til i utredninga om nytt anlegg i sentrum. I tillegg vil istandsetting av bassenget ved Maurnes skole kunne komme mye raskere enn et nybygd anlegg. Rødt er villig til å vurdere å redusere størrelsen på nytt anlegg for å få til dette på Maurnes sett også i sammenheng med de økonomiske utfordringene. Nå ser det kanskje ut som det kan være bevegelse i andre partier? Første konkrete mulighet til å få til noe er gjennom vedtak av budsjett og økonomiplan i desember.