-Imidlertid er framtaling like viktig i mange saker, og som betyr å si sin mening uforbeholdent og rett ut

Meninger


I Vesteraalen Avis den 17. oktober, skriver Svein Spjelkavik om at det ikke er synd i andværingene. Det har han helt rett i.

Men det går an å ha empati med de som blir direkte berørt av situasjonen ved Andøya flystasjon, og de som har stått på i årevis for å bevare flystasjonen av forsvarsmessige grunner.

Svein Spjelkavik har noen viktige poeng når han oppfordrer andværingene til å fokusere på de prosjektene som gir optimisme i Andøy samfunnet nå- The Whale, Andfjord Salmon og Andøya Space AS. Han er opptatt av å framsnakke både de lokale kreftene som står bak prosjektene, og politikere som han mener bare gjør jobben sin.

I en samfunnsutvikling med stadig større grad av netthets og trakassering, så er det ingen tvil om at framsnakking er viktig.

Imidlertid er framtaling like viktig i mange saker, og som betyr å si sin mening uforbeholdent og rett ut. Det er nettopp framtaling som har bidratt til våre demokratiske rettigheter, likestilling og mange av de velferdsgodene som vi har i dag. Norge hadde også, med stor sannsynlighet fortsatt vært i union med Sverige, dersom ingen hadde vært villig til å framtale vår sak.

Situasjonen ved Andøya flystasjon er en sak som ikke bare berører lokalsamfunnet. Den omhandler mange nasjonale aspekter som beredskap, sikkerhet, demokratiske prinsipper og ikke minst hvordan vår felles økonomi forvaltes. Bodø hovedflystasjon ble for noen år siden vedtatt nedlagt, og Ørland ble valgt som kampflyplass foran Bodø på grunn av pris. Flyttingen av basen til Ørlandet har medført gigantiske overskridelser på flere milliarder kroner, og det er skattebetalerne i Norge som må betale regningen. Mange advarte om at flytting av basen til Ørlandet kom til å bli dyrere enn antatt, men det ble i sin tid avvist av Statssekretær Øystein Bø. Imidlertid har flere i ettertid stilt spørsmål om Stortinget gjorde en avgjørelse på feil grunnlag.

I forbindelse med flytting av flybasen fra Andøya til Evenes, så erklærte Statssekretær Øystein Bø at tallene for Andøya var så riktige som de kunne være (VG 19.11 2016). Dette på tross av at flere politikere og fagspesialister sa det motsatte. Politikerne trodde at den beregnede investeringen ville bli på 55 millioner kroner i bygg og anlegg. Totalrammen er nå på kr 5,08 milliarder, og i april sprakk kostnadsrammen på 558 millioner kroner (Nettavisen 19.10.2021)

I tillegg sliter Forsvarsdepartementet med å finne løsninger på Evenes-bl.a. i forhold til turbulens og avising.

På bakgrunn av det som skjer både på Andøya og andre steder i landet, så er det helt på sin plass å rette kritiske spørsmål om hvordan planlegging og økonomiske beregninger blir foretatt og hvilken kvalitetssikring som foreligger fra regjeringen og stortinget. Dersom viktige vedtak blir gjort på sviktende grunnlag, så berører det ikke bare vår felles sikkerhet og økonomi. Det påvirker like mye i hvilken grad vi kan stole på de folkevalgte.