«Her må fornuften seire!»

Meninger

På formannskapsmøtet 20.5.21 var det enstemmighet for å starte prosessen med områderegulering av Rundheia/Lamarkbakken. Christoffer Ellingsen fra Rødt begrunner si stemmegiving med at alternativet er blokker på 7 etasjer ut i Sortlandssundet.

Det er han i mot, men det er jo ikke det eneste alternativet for de som ønsker flere boliger! For mer enn 10 år sia blei det som er nederste delen av Prestdalen, altså nedenfor Vannhuset og løypa, regulert for boligformål av formannskapet. Det er også andre felter enda nærmere sentrum.

Ellingsen sier at det er ikke sikkert at partiet hans vil stemme for videre, for det må nøye kontrolleres at bygginga tar vare på adgangen til bymarka osv. Men det er jo nettopp dette som er bymarka! Det er området fra lysløypa og oppover. Det lar seg rett og slett ikke gjøre å bygge ut samtidig som en bevarer kvalitetene som området har. Ellingsen sier også at den endelige planen må vurderes opp mot resultatet for miljø/forurensning. Resultatet må vi vel kunne si at er gitt. Nedbygging av natur fører til tap av natur, nytt boligfelt i forholdsvis bratt terreng vil føre til mer bilkjøring.

Her må fornuften seire!