«Sortland står overfor viktige valg»

Meninger

Vi har en gammel veisak i Vestmarka som for lengst er vedtatt, men som har blitt utsatt og trenert i flere tiår.

En foreslått industrietablering er foreløpig stanset til tross for at den skal ligge i et område regulert for industri. Argumenter om steinstøv og verneverdig kjerrevei er framført. Angående steinstøv og støyplage, så undres man jo over at ikke samme argument når offentligheten når det gjelder utbygginga i Steinbruddet.

Havneutbygging er heller ikke ønsket av en del miljøer, til tross for at gods på kjøl vil representere en betydelig miljøgevinst. Fraktskuter går i økende grad over til lavutslipp og etter hvert elektrifiseres flåten. Det er et viktig grep å få mest mulig vekk fra vei. Men så har man funnet at i det påtenkte området har det bodd folk i steinalderen og dermed forlanger enkelte vern. Jeg er ikke mot kulturvern, men hvis alt av fortid skal vernes, får ikke vi som lever nå bygd tjenlige levekår hverken for oss eller generasjoner etter oss.

Sortland trenger arbeidsplasser, og et mer variert yrkesliv. Det skaper tilflytting. Boliger alene gjør ikke det. Derfor er det underlig å se at man legger boligplaner for et område forbeholdt rekreasjon og friluftsliv. Arbeidsplasser og rekreasjon hører sammen. Sortlands klare fortrinn er nærhet til marka. Å hevde at vi har natur nok, slik en eiendomsutvikler nylig sa i avisa, er en avsporing. Saken gjelder tilgjengelighet, spesielt for smårollingene og deres familier (= unge folk i arbeidsfør alder) og for seniorer.

Sortland står overfor viktige valg. Dersom man sier nei eller somler med industrietablering, havneutbygging og samtidig forringer det mest brukte rekreasjonsområdet for befolkninga, vil vel tennene løpe i vann hos konkurrerende kommuner rundt oss!