- Involverende og inkluderende budsjettprosess?

Meninger


Hadsel Venstre vil ikke være med på at man gjennom politiske vedtak, med mindre enn 8 uker varsel, legger ned ei hel bygd. Innlandet fortjener gode prosesser. Melbu fortjener gode prosesser. Sandnes fortjener gode prosesser. De ansatte, elevene og foreldrene fortjener en ryddig og involverende prosess. Nå må vi ikke gjøre de samme feilene som har vært gjort tidligere. Denne fremgangsmåten, uansett økonomiske utfordringer, er ikke greit!

Hadsel Venstre vil i alle sammenhenger søke å opptre ansvarlig, også i den situasjonen kommunen står i nå.

Men dette er ikke noen overraskelse all den tid administrasjon kom med en tydelig advarsel i fjor. Vi ba da Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre begynne med budsjettarbeidet for de neste 4 årene tidlig i 2021. Venstre ønsker selvsagt å delta i det politiske arbeid for å komme frem til løsninger som er til det beste for kommunen, og unngå de mest dramatiske forslagene om kutt.

Vi vil samtidig understreke at administrasjonen gjør det de er pålagt å gjøre, de legger frem forslagene de må, hverken mer eller mindre.

Hadsel Venstre vil peke på følgende faktum i Hadsel-politikken:

Det er Senterpartiet og Arbeiderpartiet som har styrt kommunen i 6 år, inkludert Høyre de siste 2 årene. Når man søker makt, så følger det med et stort ansvar. De har hatt rent flertall i kommunestyret hele veien, også nå som går kommunen mot et stort underskudd for 2021. Det må gjennomføres dramatiske kutt og reduksjoner av drift i årene som kommer. Hadsel kommune har over år investert enorme summer i nye bygg. Mange av disse har helt klart vært nødvendig og vi har støttet flere av dem.

Men vi har sammen med andre påpekt faren for overdreven investering, i stedet for å for eksempel fortsatt med leie av areal til lavere pris. Hadsel har i dag høy lånegjeld, nesten 1 milliard, det koster mye å betjene den gjelda, selv med minimum lovlig nedbetaling.

Byggingen på Ekren vil påføre kommunen bemanningskostnader vi ikke hadde fått om eldreomsorgen hadde blitt lokalisert ved allerede eksisterende institusjoner, som på Melbu. Dette påpekte vi før vedtaket i 2019. I tillegg ville man kunne hatt en samlokalisering på Melbu som igjen ville økt mulighetene for rekruttering av helsepersonell og et større fagmiljø. I stedet er det nå foreslått å redusere tilbudet på Riarhaugen og legge ned legekontoret.

Vi har stilt spørsmål rundt budsjettkontrollene i år, som for hver gang har vist stadig større avvik. Hadsel har vært på feil kurs over tid. Dette er ikke noe nytt. Tegnene har vært tydelige lenge. Lite er gjort eller sagt fra de som styrer Hadsel kommune.

Hadsel Venstre skal så langt som mulig jobbe for likeverdige tilbud innenfor oppvekst og helse for alle innbyggere i kommunen.

Hvordan vil vi konkretisere inn mot budsjettmøtet, men ideelt sett skulle alle i kommunestyret ha jobbet med dette for lenge siden. Vi mener at Hadsel må begynne å se på felles muligheter i Vesterålen. Problemene vi ser i Hadsel vil forsterkes, men det vil de i også i våre nabokommuner. De er der dels allerede. Her må det være mulig å hente ut økonomisk effekt av tettere samarbeid på tjenester levert til innbyggeren i Vesterålen.