Salg av Vesterålskraft – en kaotisk prosess

Meninger


Det startet med at vi ble fortalt av ledelsen at det å fortsette som før, kunne bli økonomisk vanskelig, og at i verste fall kunne det føre til nedbemanning i fremtiden. Vi ble fortalt at lav NVE - effektivitet i nettselskapet gjør at vi må kutte 20 millioner kroner årlig i fremtiden. Det ble brukt sterke ord som ”råtne på rot” og ”skjære seg til beinet” for å få oss ansatte til å støtte en fusjon med et større selskap.

Eiermøte i Svolvær
På eiermøte i Svolvær ble også samme argumentene brukt og nullalternativ (å stå som før) ble nedslaktet. Eierne ble til slutt enige om at i denne prosessen skulle de opptre samlet og samtidig. Konsernstyret vedtok mandat for utredning av fusjonsalternativ med følgende kriterier:
1. Jobbgaranti for de ansatte, 2. Nettleiereduksjon, 3.Kompetansearbeidsplasser og 4. Kombinasjon av aksjer og kontanter til eierne.

Underveis i prosessen

Tilbyderne som var interessert i Vesterålskraft, la inn bud på nettselskapet, men også på hele selskapet. I utgangspunktet var det snakk om fusjon, men plutselig ble det endret til salg. Hvorfor skulle hele selskapet plutselig selges? Det var bare nettselskapet som opprinnelig var ”problematisk”.

Ikke nok med det, begynte tilbyderne å ta direkte kontakt med eierne, gikk forbi styret i selskapet og tilbydde store summer, selv etter at fristene som ble gitt var gått ut. Da ble prosessen mer kaotisk. I dag ser det ut at ingen av de fire kriteriene som konsernstyret fikk mandat for utredning er ivaretatt.
NVE – effektivitet og lavere nettleie var ikke interessant lenger. Å ta vare på kompetansen og de ansatte var heller ikke noe tema. Det var dessverre kun penger som var viktig!
Å opptre samlet og samtidig, slik eierne var enige om på eiermøte, var heller ikke viktig lenger.
Det er ikke slik ryddige prosesser skal være og vi er kritisk til alle som har styrt denne prosessen.

Å la Lofotkraft komme inn som medeier

Er det virkelig noen som tror på at Lofotkraft blir fornøyd med å eie bare 30 prosent av aksjene i Vesterålskraft?
Når Lofotkraft først får kjøpe disse aksjene, vil de ikke nøye seg med bare 30 prosent og vil prøve å kjøpe aksjer neste gang eierkommunene vil selge aksjene sine.
Vi mener at Lofotkraft er villig til overby for å få majoriteten av aksjene i Vesterålskraft. Hvis dette skjer, da kan alle innbyggerne i Bø, Øksnes og Sortland kommune forvente å få en kraftig økning i nettleien. Spesielt næringslivet kommer til å merke dette. Vi synes det er merkelig at Øksnes kommune som har mest kraftkrevende næringsvirksomhet av alle tre eierkommunene, vil slippe inn nettselskapet som har en av de dyreste nettleier i hele landet. Det er også merkelig at Øksnes kommune ikke føler at de har et ansvar hvis dette skjer!

Konklusjon

Argumentet fra ledelsen om salg eller fusjon, var at Vesterålskraft alene, ikke kunne takle de investeringskostnadene som kreves i fremtiden. Hvordan har dette salget bidratt til at selskapet får en sikker og bedre fremtid? Det eneste som har skjedd er at selskapet får nye eiere og Øksnes kommune får 215 millioner. Salget i seg selv, gir ikke mer kapital til selskapet, som kan bidra for å takle de store investerings behovene som vi vet vil komme i fremtiden. Nettleien går heller ikke ned slik eierne krevde at det skulle bli.
Vi i NITO og ELIT er opptatt av å ta vare på arbeidsplassene og den verdifulle lokale kompetansen i selskapet og vil det beste for selskapet og for hele Vesterålen.
Vi er veldig skuffet og frustrert over hvordan denne situasjonen har utviklet seg og vi forventer at noen tar ansvar.