«Bevar byens nærmark»

Meninger

Til byens politikere og folkevalgte, tenk dere godt om før dere bestemmer at byen skal tape sitt aller viktigste nærturområde i bymarka vår.

Hva betyr egentlig byens beste og viktigste nærmark for deg?


Rundheia-Lamarkbakken er et LNF området, et område som i arealplanen er bestemt brukt til landbruk, natur og friluftsområdet, et område som vi nu står i fare for å miste.

Lysløypetraseen fra Lilleheia og bort til Vannverket /Prestdalen er byens aller viktigste sentrumsnære turområde og i daglig bruk av svært mange mennesker i alle aldere.

Barnehagebarn, skoleelever ,eldre mennesker bruker dette området daglig, husk det er ikkje alle som klarer å gå på fjellet. De sprekeste kommer seg sikkert raskt opp til Appelsinholla, Turlagshytta og Steiroheia , men for mange av oss er det en bøyg å komme seg opp dit, det er høyt opp dit og fjelltoppene er heller ikkje for nærmark å regne.


Blir området tatt til boligbygging vil det bli en adskillig lengre vei for å komme seg opp i marka, å den fineste bærmarka til byen vil bli ødelagt. Det er mye god folkehelse i det å ha ei slik nærmark/bærmark som folk kan gå til, uten å måtte bruke bil. Nærmarka har stor betydning for folks fysiske og psykiske helse.

For meg og mange med meg betyr denne nærmarka utrolig mye. Her har jeg i 40 år vandret mine turer til alle årstider. Her har jeg fulgt med i naturens syklus fra vårens første spede spirer, til høstens varme farger i bær, lyng og mose…..

Her sanker jeg hver høst blåbær, tyttebær og sopp. Her har jeg søkt naturens ro. Her har jeg sittet og spist min niste og hørt fuglene synge. Vandret de små stiene som sauene har laga, gleda mæ over å høre sauebjeller og se sauene beite fredelig i marka. Her møter jeg mennesker , her sier vi hei og tar en uformell prat med folk vi ikkje kjenner. Det å ha ei slik fantastisk fin bynær mark gir glede og trivsel ,og er en viktig verdi for alle.


Under pandemien er naturen blitt viktigere for folk. Det å ha tilgang på fri natur gir god helse, livskvalitet, store naturopplevelser og økt kunnskap om naturen. Den aller viktigste arenaen for friluftsliv er de områdene som kan nås til fots fra hjemmet, barnehagen eller skolen, på sykkel eller en kort reise fra folks hjem. Det er mye god helse i det å ha ei slik fin nærmark.

Folk fra alle samfunnslag kan bruke nærmarka uten at det sette krav til dyktighet, slik organisert idrett gjør. Det å ha denne flotte nærmarka så lett tilgjengelig var hovedgrunnene til at min familie valgte å bo på Sortland, og det samme sier mange av mine venner, og folk æ møter i marka. Vi er alle er enige om at nærhet til rekreasjon og gode naturopplevelser er viktig, men likevel forsvinner nærområdet og grøntareal bit for bit.


Så kjære politikere og folkevalgte ,tenk dere vel om når det skal tas en avgjørelse i denne saka som berører så mange. La Nærmarka utenfor utmarksgjerdet fortsatt få være LNF område….la nærmarka være i fred.