«Skyggesida av en gladnyhet»

Meninger

Under denne overskrifta har Bladet Vesterålen for 13.11. på lederplass ei betraktning omkring betydninga av Andøya Space for landsdelen og andøysamfunnet. Tilsagnet om store penger til videre utvikling av basen betegnes som en gladnyhet. Det vil bety arbeidsplasser og inntekter for kommunen. Nå kan man jo stille seg spørrende til om dette vil bli arbeidsplasser tilpassa lokalsamfunnet og dermed også inntekter i felleskassen, eller om den hovedsakelig vil bli betjent av klientell med bostedsadresse andre steder, - med de sosiale og økonomiske følger dette vil ha.


Samtidig pekes det på at aktiviteten fra Andøya Space har hatt og vil ha store negative følger for fiskeriene. Det er ganske uhørt at utøvelsen av ei næring så fundamental for landsdelen og lokalsamfunnet må innrette seg etter dagseddelen til en så ikke-skapende aktivitet som det her er snakk om. Det vil har negativ praktisk og økonomisk innvirkning i alle ledd i hele andøysamfunnet, - og dermed også for potensialet til å skape nye arbeidsplasser tilpassa lokale utfordringer. Det vil heller ikke stimulere rekrutteringa til fiskeryrket.


Sammen med resultatene av andre dårlig gjennomtenkte aktiviteter og tiltak bidrar dette til summen som kan ødelegge livsmiljøet for en evigvarende ressurs. Temperatur, lyd og forurensning er viktige størrelser for kvaliteten i livsmiljøet til organismene i havet

, - og har dermed avgjørende betydning for oppholds- og vandringsmønster. Har vi holdbare langsiktige konsekvensanalyser på dette, - eller risikerer vi en vakker dag å trekke inn tomt bruk? Da er det ikke mye å hente på å si: Oi!


Så til mitt egentlige anliggende ved dette innlegget, - hvor settes vippepunktet mellom når en «gladnyhet» har så mange «skyggesider» at det ikke lenger kan kalles ei gladnyhet. Slike vurderinger er det en demokratisk plikt for oss alle å gjøre. Hvis jeg har punktert venstre bakhjul på ei øde strekning uten å ha med reservehjul, er det i utgangspunktet ei gladnyhet dersom en forbipasserende kan tilby meg et passende reservehjul. Hvis han i bytte forlanger å få ta med seg høyre forhjul, må jeg antakeligvis gjøre ei ny vurdering.