«Dette er å konstruere respons hos deltakerne for å oppnå et ønsket kvalitativt svar»

Meninger

I forbindelsen med ei eventuell fremtidig omregulering i Rundheia og Lamarkbakken har Norconsult, på vegne av tiltakshavere, lansert en Spørreundersøkelse for innbyggerne på Sortland kommune sin nettside. Det er allerede skrevet brev til kommunen og påpekt at denne prosessen før offentlig høring mangler transparens.

Innholdet i Spørreundersøkelsen har imidlertid ikke vært under lupen tidligere, og tas derfor opp i dette brevet.

Spørreundersøkelsen inneholder både kvantitative og kvalitative svar.

Det er spesielt spørsmål 4, 5 og 6 som kan virke ledende og gir rom for tolkning sett utenfra:

Spørsmål 4 – kvantitativt spørsmål (konkret tall): «Kontakt med natur/nærmiljø: Hvor mye påvirker en utvikling av området din kontakt med natur/nærmiljøet, i positiv eller negativ retning (der 1 stjerne er svært lite og 5 stjerner er svært mye)?»

Spørsmålet har mange lag og fortolkninger. Natur og nærmiljø ikke nødvendigvis er det samme, og kan til og med være motsetninger til hverandre. Det spørres i tillegg om både positiv og negativ påvirkning i samme setning. Spørsmålet åpner for tolkninger og misforståelser, og når man gir stjerner så vet man ikke om det f.eks. er 1 stjerne i positiv eller negativ retning, for natur eller nærmiljø. Dette gjør at tiltakshaver kan fullføre tolkningen av spørsmålet i en retning som passer formålet.


Spørsmål 5 - kvantitativt spørsmål (konkret tall): «Bolyst: Hvor attraktivt tror du studieområdet vil være som et potensielt boligområde (der 1 stjerne er svært lite attraktivt og 5 stjerner er svært attraktivt)?»

For en innbygger som er motstander av omreguleringen, så vil dette spørsmålet være uvesentlig. Området kan være svært attraktivt. Men dette vil være irrelevant for noen som er imot omregulering. Men til tross dette så vil mange bli ledet til å svare på dette spørsmålet, og tiltakshavere får det kvalitative svaret de ønsker.


Spørsmål 7 – kvalitativt spørsmål (tekstsvar): Mobilitet (bevegelighet/tilgjengelighet): Hvilke konsekvenser kan en utvikling av området få for mobilitet innad i og til/fra området?

For en innbygger som er imot omreguleringen, så vil det være meningsløst å svare på dette spørsmålet. Det selvfølgelige svaret er at mobiliteten til/fra området vil øke, noe også mange som er motstander av omreguleringen vil kunne svare. Men for dem som vil ut i nærmarka så er ikke målet denne mobiliteten. Dette er å konstruere respons hos deltakerne for å oppnå et ønsket kvalitativt svar.


Spørreundersøkelsen inneholder spørsmål som er både ledende og gir stort rom for tolkning. Spørreundersøkelsen bidrar ikke til tilstrekkelig kartlegging av innbyggernes ønsker og behov. Dette er alvorlig, og det er bekymringsverdig at innbyggernes uavhengige stemmer ikke blir hørt tidlig i prosessen.

Egne spørreundersøkelser er sendt fra Norconsult og ut til skoler og elevråd. Hvorvidt spørreundersøkelser er sendt til andre interessegrupper vites ikke, da prosessen mangler transparens. Spørsmålene i disse spørreundersøkelsene er heller ikke tilgjengelig for allmenheten.