«Det komplette kaos rundt ny idrettshall i Sortland»

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan og budsjett for de neste årene har satt av penger til bygging av ny idrettshall på Strand. Høres hyggelig ut det for innbyggerne på Strand.
Meninger

Men sett i lys av den pågående skole og hall strukturen gjør jo dette forslaget hele greiene til det komplette kaos! Hele prosessen med nye idrettshall- fasiliteter på Sortland er bare rett og slett ikke til å bli klok på. Nå er det viktig å presisere at jeg ikke ønsker innbyggere på Strand noe vont. Jeg ønsker gode og nok treningsfasiliteter like mye til dem, som til dem på Holmstad, Kleiva og andre plasser i kommunen. For er det noe det ikke finnes tvil om, så er det at Sortland kommune trenger mye mer hallkapasitet!

Men det som gjør meg svært forundret nå, er at vi i flere år har kjempet for flere idrettsanlegg, og ikke minst mer kapasitet på hall- siden. Svaret har hele tiden vært at dette må utredes, dette må ses i sammenheng med skoleutbygging, med skolestruktur og til slutt ble svaret at det skulle utarbeides noe som på kommunespråket så pent ble kalt en ny skole og hallstruktur. Den sistnevnte er så vidt jeg vet ute på delhøring nå, etter at noen forslag utarbeidet av to arkitekt team som har jobbet med dette siden sommeren nettopp er blitt presentert.

Da må jeg si at det er svært forunderlig at kommunedirektøren midt i en slik prosess skal ha politikerne til å vedta en økonomiplan som griper direkte inn i denne såkalte skole og hall strukturen før vi vet utfallet av den. Mulig jeg har misforstått, men hovedmålet med denne strukturen var å finne den mest fornuftige plasseringen og hvordan man skulle utnytte eksisterende tomter og eventuelle nye alternativer til tomter. Samt at man skulle se på behov og innhold. I denne «strukturen» er det vell heller ikke nevnt idrettshall på Strand. Mulig jeg tar feil her også, men jeg kan ikke huske at det er vedtatt at det skal bygges idrettshall på Strand. Heller ikke at idrettslagene (brukerne) har fått uttalt seg om dette er formålstjenlig.

Man kan jo også spørre seg hvorfor det i økonomiplanen er tatt med ny skole og ikke ny idretts og svømmehall på Sortland. Er det besluttet at det skal bygges ny skole? Er det besluttet at det skal bygges ny skole før idrettshall? Hva med nytt svømmebasseng?

Når det er sagt, må jeg igjen si at jeg ønsker alle nye idrettsanlegg velkommen til vår kommune. Men når man har lagt ned så pass mye tid og ressurser på å utrede, trenere og blande sammen hummer og kanari, kan vi i det minst vente til vi har en konklusjon på dette arbeidet før man tar beslutninger som vil ha stor betydning for nettopp dette resultatet.

Hva trenger Sortland?

Men hva behøves egentlig på Sortland? Vi trenger sårt økt kapasitet, og vi behøver kapasiteten ganske samlet. Jeg har tatt til orde i mange år på at Sortland trenger en ny idrettshall med minimum to håndballflater. Da i tillegg til å renovere Sortlandshallen. Den nye hallen må ha flatene samlet, slik at den også man benyttes som storstue til større arrangement. Jeg har også tatt til orde for en løsning ved strand skole. En løsning hvor man bygger en kombinert idrettshall/gymsal og storsal til skolen. Størrelse på dette er lik 2 saler i dagens Sortlandshall, full takhøyde og hvor man kan dra ut tribuner fra ene siden og benytte dette lokalet til aula, forestillinger og annen aktivitet ved skolen. Eksempel på dette finnes blant annet ved Tåsen skole i Oslo. Jeg har oversendt flere eksempel på hvordan en ny idrettshall på Sortland kunne bli. Her er det bare å se på relativt nye idrettshaller i Volda, på Ørsta, Forus og Stjørdal for eksempel. Disse hallene kan justeres etter våre behov og kopieres. Men får dessverre inntrykk av at på Sortland skal vi finne opp kruttet helt selv.

I tillegg har jeg ved flere anledninger tatt til orde for at det går an å lage et prosjekt hvor ny idrettshall, svømmehall, helsehus, legekontorer og annen relevant næringslokaliteter innen helse og velvære samles under samme tak. Et slikt prosjekt kan bygges i flere trinn, og vil gi synergier på mange områder. Man kan benytte samme hovedinngang, samme ekspedisjon, ha en felles helse kafe, de samme driftspersonell, moderne energivennlige løsninger

Hva nå

Når situasjonen nå er blitt slik den er blitt, når alt er dratt ut og ingen har vært villig til å ta andre beslutninger enn å bestille nye utredninger og nye strukturer. Tenker jeg det er lurt å vente til vi har gjort oss ferdig med dette skole og hall struktur arbeidet, spesielt nå når man er på oppløpssiden. Så får man ta med seg konklusjonene derfra inn i prosessen med å ta en beslutning på hva man skal ha, og hvor man skal ha det. Jeg drømmer også om at vi som bruker hallen vi har i dag, vi som bruker stort sett all fritid vi har på å være sammen med kommunens barn og ungdom i både Sortlandshallen og andre idrettshaller rundt om i Norge får ta del i arbeidet både når det kommer til valgene på plassering, størrelse og innhold. Til nå synes jeg ikke vi har nådd tilstrekkelig frem.

Og til slutt håper jeg for all del politikerne som er satt til å beslutte for oss innbyggerne ser kaoset som er skapt og straks lander et fornuftig og godt prosjekt for fysisk aktivitet og idretten i Sortland.