«Nytt fartøy over Hadselfjorden bør være null- eller lavutslippsfartøy»

Meninger

Nordland fylkeskommune har varslet oppstart med arbeidet om nytt anbud over Hadselfjorden. Hadsel kommune har gitt et innledende innspill hvor vi blant annet tar til orde for at nytt fartøy bør være null- eller lavutslippsfartøy, fortrinnsvis elektrisk drift. Dette fordi vi vet at sambandet egner seg godt for EL, og at det er et leverandørmarked som vil eie og leie ut infrastrukturen på land, noe som vil skape flere grønne arbeidsplasser i regionen.

Det er tydelig kommunisert at ruteproduksjon over år blitt redusert på sambandet, og er i dag på et minimum for næringsdrivende, innbyggere og for den lovpålagte kommunale tjenesteproduksjon. Det bør derfor være et uttalt mål å øke frekvensen, alternativt sette inn to ferger som går parallelt frem til tunell under Hadselfjorden er realisert. Regjeringen er tydelig på at det er en viktig oppgave å sørge for et godt fergetilbud og sikre at overføringene til fylkeskommunal fergedrift samsvarer bedre med behovet til de reisende og næringslivet har.

Hadsel kommune har gjennom klima og energiplanen som mål å redusere klimautslippene i Hadsel med 50% innen 2030. Vågan kommune som del av prosjektet «de grønne øyene» har også satt seg tydelige mål hva angår reduksjon av klimautslipp, og å bygge grønn infrastruktur.

I årene fremover vil også de som besøker Lofoten og Vesterålen stille større krav til infrastrukturen de benytter. Derfor blir det viktig at knutepunktet mellom regionene bidrar positivt til klimaregnskapet, og at nytt fartøy over Hadselfjorden er null- eller lavutslippsfartøy.