«Vesterålen vil få økt aktivitet og turisme med The Whale og Hurtigrutemuseet»

Meninger

Siden tidenes morgen har hval vært en viktig del av norsk kystkultur og for menneskene langs kysten. Hvalene fascinerer, inspirerer og har vært opphav til både myter og matauk. I Vesterålen har vi gått sammen om å videreføre Norges sterke historie knyttet til bærekraftig forvaltning av havets økosystemer.

The Whale vil bli en unik attraksjon som skal skape verdens mest betydningsfulle møte mellom mennesker og hval, og som vil bidra med kunnskap, arbeidsplasser og bolyst på Andøya og i Vesterålen. The Whale vil skape reiselyst til Vesterålen, Nord-Norge og Norge og har allerede mottatt stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom storslåtte opplevelser, nye perspektiver og nære møter skal The Whale vise hvalen, inspirere menneskene og vokte havet. The Whale kombinerer det beste fra vitenskap, kunst og kultur for å formidle budskapet. Andøya var den første, og er fortsatt den ledende hvalsafari-destinasjonen i Norge, og det er 95 prosent sjanse for å se et mangfold av unike hvaler både sommer og vinter. En opplevelse på The Whale knyttes sammen med andre opplevelser.

Andøya har siden 2017 vært inne i en omstillingsfase grunnet nedleggelsen av Andøya flystasjon. 339 arbeidsplasser skal erstattes, og The Whale vil både med direkte og indirekte arbeidsplasser være et kraftig bidrag inn i omstillingsarbeidet.

The Whale vil skape i underkant av 100 direkte og indirekte nye arbeidsplasser i Andøy. Dersom vi ser Vesterålen og Norge under ett, er ringvirkningstallene betydelige. I den kritiske omstillingsfasen der en skal flytte arbeidsplasser over fra militær til sivil sektor, vil dette naturlig nok ha en stor betydning.

The Whale har fått med seg mange på spleiselaget. Nordland fylkeskommune bidrar med 55 millioner kroner, Andøy kommune med 15 millioner og private aktører bidrar med hele 78 millioner. Alle som er med på spleiselaget har satt som forutsetning at Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og staten går inn i spleiselaget med 150 millioner kroner. For å utløse disse trenger The Whale en startbevilgning i revidert nasjonalbudsjett 2022. Dersom dette skjer, går spaden i jorda på bergene ytterst ved storhavet allerede i sommer.

Realisering av The Whale vil få svært stor betydning, ikke bare lokalt, regionalt og nasjonalt, men også internasjonalt.