Når Høyre og FrP svinger budsjettøksa

- Høyre og FrP er ikke tvunget til å legge ned sjukeheimsplasser, kutte i heimetjenesten, psykiatrien og i aktivitetstilbudet. De velger å gjøre det, skriver SVs Oddmund Enoksen.
Meninger

I tur og orden har kommunestyrerepresentanter for Høyre og FrP i Sortland presentert «godsakene» i partienes budsjettforslag for 2015. Det vil lukte mer asfalt, bli opplyste gater og økt tilskudd til private fysioterapeuter.

Men Høyre og FrP tier om det vesentlige. At de svinger øksa og hugger bort  sjukeheimsplasser. At de kutter i tilbudet til funksjonshemmede. At de fjerner ansatte i heimetjenesten. At de skjærer ned i psykiatrien.

I sitt kommunevalgprogram for 2011-2015 uttalte Sortland Høyre

«Det er særlig viktig å øke kapasiteten innenfor institusjonstjenesten.»

Ved formannskapets behandling av budsjettet for 2015 gjorde Høyre det stikk motsatte. 7 sjukeheimsplasser på Håløygtunet ble vedtatt nedlagt.

I partiets valgavis fra 2011 sa partiets 3. kandidat Liv Tjønsø følgende om det kommunale omsorgstilbudet:

«Dersom det kuttes i stillinger, går det ut over både de som trenger omsorg og de som yter omsorg. …Derfor er det så viktig at det ikke kuttes stillinger innen helse- og omsorg når sparekniven kvesses.»

Tre år seinere bruker Høyre og FrP sitt flertall til å gjøre nettopp det Tjønsø advarte mot før valget.

På landsplan skryter FrP av at de er de eneste som går inn for å lovfeste retten til sjukeheimsplass. Da blir det temmelig hult når lokalpartiet i Sortland ikler seg ledertrøya for å fjerne nødvendige sjukeheimsplasser.

Like hult er det når statsminister Erna Solberg heile høsten har messet om  hvilket fantastisk løft regjeringa har tatt for psykiatrien, samtidig som hennes partifeller på Sortland ved første og beste anledning bruker sin makt til å kutte  nettopp der.

Høyre og FrP er ikke tvunget til å legge ned sjukeheimsplasser, kutte i heimetjenesten, psykiatrien og i aktivitetstilbudet. De velger å gjøre det. Frivillig. For de prioriterer. Lav eiendomsskatt er viktigere enn sjukeheimsplasser. Lukt av asfalt er viktigere enn et anstendig tilbud til funksjonshemmede. Opplyste gater viktigere enn tilbudet til heimeboere som venter på sjukepleiere fra kommunens heimetjeneste.

Oddmund Enoksen, Sortland SV