En offensiv for solidaritet og fellesskap

Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført en undersøkelse på oppdrag fra YS om norsk arbeidsliv som viser at norske arbeidstakere er sterke tilhengere av sentrale, kollektive lønnsforhandlinger. Samtidig får bonusordninger og resultatlønn stadig mindre oppslutning. For alle som har slåss mot innføringen av disse markedsliberalistiske ordningene i norsk arbeidsliv er dette svært gledelig.
Meninger

Rødt Nordland ser på de sentrale forhandlingene og de kollektive avtalene som selve grunnlaget for en landsomfattende fagbevegelse og arbeidstakernes rettigheter. Sentrale lønnsforhandlinger har alltid vært det viktigste redskapet for å sikre arbeidstakerne en mest mulig rettferdig lønn. Derfor er resultatet av denne arbeidslivsundersøkelsen viktig både for LO, YS, Unio og alle andre som vil ha en sterk fagbevegelse. Uten en sterk fagbevegelse både i offentlig og privat sektor vil arbeidstakerne stå svakere i kampen for sine rettigheter.FrP har de siste tiårene vært det mest fagforeningsfiendtlige partiet i Norge. De senere årene har de vært nødt til å moderere flere av sine mest fagforeningsfiendtlige standpunkter av frykt for å miste oppslutning. Men sammen med arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne er likevel FrP fremdeles de fremste forkjemperne for at lønna skal fastsettes lokalt. Mens både FrP, Høyre og Akademikerne mener at den enkelte arbeidstaker i større grad skal være sin egen lykkes smed i tråd med markedsliberalistisk ideologi, viser denne undersøkelsen at flertallet av arbeidstakerne er tilhengere av solidariske ordninger i arbeidslivet. Meningsmålingene det siste året viser at oppslutningen om Høyre og FrP har økt kraftig. Samtidig viser holdningsbarometeret Norsk Monitor at oppslutninga om velferdsstaten har økt siste tiåret, og at et klart flertall er villig til å betale mer skatt for å unngå privatisering av velferdstjenestene. Begge disse undersøkelsene viser at det ikke er noen bred støtte til høyrepartienes politikk for å kutte skattene, bygge ned offentlige sektor eller å privatisere lønnsdannelsen. Tvert i mot viser de at det er grunnlag for en offensiv, radikal økonomisk politikk med omfordeling av verdiskapinga for å stoppe høyrepartienes frammarsj.Rødt Nordland vil arbeide for at grasrotbevegelsen mot høyrepolitikk som svekket Stoltenberg-fløyen i Ap og førte til at Bondevik-regjeringa ble kastet i 2005, blir mobilisert på nytt. Bare en slik folkelig bevegelse kan presse fram en radikalisering av den rødgrønne regjeringas politikk, stoppe FrP og Høyres framgang og innføre sterkere samfunnsstyring og mindre marked. Mer av verdiskapinga må gå til fellesskapet og mindre til privat forbruk. Høytlønte og kapitalister må betale mer skatt, de med lave inntekter mindre, både for å styrke fellesskapet og redusere de økende klasseforskjellene