Den 21.4.16 var det kommunestyremøte, og undertegnede stilte da grunngitt spørsmål til ordføreren. Spørsmålet omhandlet uforsvarlige lekeplasser, og ble stilt på grunnlag av avisoppslag med innbyggere som reagerte på tilstanden til en lekeplass i Sigerfjord.

Undertegnede ville da blant annet ha svar på hva som gjøres for å vedlikeholde lekeplasser i Sortland, og om det skulle bli satt i gang noen konkrete tiltak for å istandgjøre lekeplassen i Sigerfjord. Svaret fra ordfører var at noe vedlikehold da allerede var gjort. Noen uforsvarlige apparater var fjernet og kjørt på Reno Vest. Noe skulle ordnes innen kort tid.

Etter det jeg vet, er dette gjort.

I svaret ble det også sagt at: «Eiendom skal på nytt ta kontakt med lekeplassforeningen for å få i gang en ny dialog». Dette er ikke fulgt opp. Innbyggerne i Skansen, Sigerfjord venter fortsatt på å høre fra kommunen, nå én måned etter det ble sagt at det skulle bli tatt kontakt. Innbyggerne som bor rundt, og bruker, lekeplassen er ivrige på å få vedlikeholdt og satt i stand lekeplassen, spesielt nå når det er vår og sommer og den brukes i større grad enn resten av året.

De er også villige til å legge i dugnadstimer, og kan ordne mye selv, men ønsker gjerne også hjelp fra kommunen, blant annet når det gjelder graveutstyr. Innbyggerne ønsker å komme i gang med en dialog med kommunen, for å se på mulighetsrommet og hva som kan gjøres. Jeg ber om at ordfører følger opp svaret hun selv ga i kommunestyremøtet.

Kamilla Fossem, Rødt Sortland