I et innlegg på VOL skriver Senterpartiets partileder at undertegnede har gått hardt til angrep mot Senterpartiet i et innlegg om politiet. Feil. Jeg bare fortalte sannheten om Senterpartiets justispolitikk.

Senterpartiet har denne våren lyktes med å vinne velgere på sin motstand mot endringer. Det de glemmer å fortelle oss er at denne motstanden mot endringer faktisk går på sikkerheten løs. Forrige gang norsk politi var gjennom en storstilt reform, var på 50-tallet. Siden da har kriminalitetsbildet endret seg betraktelig. Forrige ukes data-angrep illustrerer dette på en svært god måte. Forrige gang Norge sovnet på vakt var i 2011. Da satt Senterpartiet ved roret.

Flere ikke færre

Trygve Slagsvold Vedum har helt rett på en ting. Vi har foreslått å slå sammen 123 lensmannskontorer. Under 3 % av disse lensmannskontorene hadde ikke åpent lenger enn til kl 16.00. Mange hadde bare åpent tirsdager mellom 10.00 og 14.00. Et stengt lensmannskontor fredag kveld gir falsk trygghet, Vedum. Det som er viktigst for responstiden er avstanden mellom den operative politipatruljen og stedet der en hendelse skjer, ikke kontoret i seg selv. Vi har gått fra et politi på kontor, til et politi på hjul. Det gjør Nordland tryggere!

Det Vedum heller ikke sier noe om er de 1300 nye politifolka vi har fått i landet gjennom reformen. Politifolk som ikke skal sitte på kontor, men i bilene sine og være klare for å beskytte kriker og kroker i Nordland. Nærmere kriminaliteten. Når jeg og mine Nordlandsvenner behøver hjelp. I dag kommer politiet raskere frem enn før, det har vi tall på.

Bedre politi

Ikke bare har politiet fått flere politifolk. Nei, politiet styrker seg også. Gjennom større fagmiljøer og mer penger til utstyr jobber politiet bedre enn før. Et eksempel på dette er «Politiarbeid på stedet». Det høres kanskje merkelig ut at det først er i 2017 at politifolk får utdelt smarttelefoner. Men det har blitt mulig gjennom reformens gigantiske utstyrsløft. Gjennom smarttelefoner etterforsker og løser politiet saker på åstedet fremfor å opprette sak og la det ligge flere uker på politistasjonen. Slik styrkes rettssikkerheten hver eneste dag.

AP og SP må avklare

Jeg har enda til gode å se alternativet til Sp og Vedum. Hvilke kontorer vil han beholde? Og hvor lange åpningstider vil han ha?

Dersom AP og SP skulle vinne valget til høsten kan vi få en justisminister fra Senterpartiet. Det betyr at Arbeiderpartiet må gi etter og bli med på å reversere en politireform de selv har vært med på å gjennomføre. Jeg forventer at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum før valget presenterer hvilke kontorer de vil ha åpne, og hvilke de vil være med på å stenge. Det fortjener velgerne å få vite.

Jeg er stolt av at Nordland har fått 69 nye stillinger gjennom politireformen. Jeg og Høyre går til valg på at vi skal få enda flere de neste årene. Vil du, som Vedum, heller ha politikontor som mesteparten av tiden er stengt, så må du ikke stemme på meg. Mener du at politi på hjul er bedre enn politi på kontor, at bedre etterforskningsmiljø er viktig, ja da bør du stemme Høyre til høsten.

Margunn Ebbesen, stortingsrepresentant Nordland Høyre