Barn har ikke stemmerett, og er avhengige av at du som voksen stemmer for dem. Sjekk derfor hvordan partiene jobber for barn og barn- og unges rettigheter.

Det er store forskjeller på hvordan partiene løser utfordringene barna møter i hverdagen. Tar de politiske partiene barns hverdag på alvor?

De store og viktige saker med betydning for barns liv og hverdag avgjøres av Storting og Regjering. Din stemme har innflytelse nå. Derfor er det viktig å ha i tankene at du også stemmer på barnas vegne.

Prinsipper i FNs barnekonvensjon er grunnlaget for Barneombudets arbeid. Nå oppfordrer vi deg som velger til å være med på denne jobben. Når du går inn i valglokalet, ta barnebrillene på og se etter dette:

Vil din stemme gå til et parti som jobber aktivt for å forebygge vold og seksuelle overgrep som rammer barn? Er partiet opptatt av å bekjempe mobbing av barn i barnehage og skole?

Barn skal ikke utsettes for mobbing, krenkelser, vold eller overgrep. Dessverre rammer det alt for mange barn og konsekvensene er alvorlige. Det er derfor viktig at partiet du gir din stemme ønsker å satse på forebygging og sikre gode tiltak som hjelper barna og familiene som rammes.

Er partiet du skal stemme på opptatt av at det er nok ansatte i barnehagene? Hvordan forholder de seg til kvaliteten i skolen? Hvilke planer har partiet for å styrke familievernkontorene slik at barn på selvstendig grunnlag kan få hjelp når behovet er der?

Går din stemme til et parti som ønsker å gjøre en reell endring for barn som lever med fattigdom? Vil ditt valg være med på å styrke barnevernet? Er det et prioritert mål fra partiet sin side å sørge for at midlene til skolehelsetjenesten når ut dit det skal?

Det er mange flyktningbarn i Norge. Noen sammen med sine familier, andre kommer alene.  Dette er sårbare barn som møter mange utfordringer. Hva vil politikerne gjøre for flyktningbarna?

Alle barn har rett til fritid og få mulighet til å delta på kunst og kulturaktiviteter. Tilbudene skal tilrettelegges og være tilgjengelig for alle uansett funksjonsnivå, etnisk bakgrunn eller foreldres inntekt. Hvilket parti setter dette på agendaen?

Barn trenger voksne som tar gode valg på deres vegne. Husk det  når du stemmer. Godt valg!