Vi er bare halvveis i juli og 8 personer har omkommet i drukningsulykker. Regjeringen har lovet en nullvisjon for drukningsulykker, men hvor blir den av?

Badesesongen er i gang for fullt, og det betyr også høysesong for drukning. Så langt i år har 37 personer omkommet i drukningsulykker. Bare i juli har 8 personer omkommet i drukningsulykker. Statistikken viser hvorfor tidlig innsats er så viktig, at barn og unge blir trygg i vannet og at flere vet hva som må gjøres når ulykken først inntreffer.

Vi kommer ikke foruten en plan og handling

I Hurdalsplattformen har regjeringen sagt at nullvisjonen vi har for døde i trafikken, også skal gjelde på sjøen, i tillegg til at regjeringen sier de vil prioritere det forebyggende arbeidet for å hindre drukningsulykker. Det er bra at regjeringen går inn for en nullvisjon, men uten en tydelig plan og konkret handling kommer vi dessverre ikke lengre med å forebygge drukningsulykker. Vi trenger politisk handlekraft og vilje, og at regjeringen følger opp sine egne lovnader om en nullvisjon for drukningsulykker.

Tall fra Redningsselskapet viser at 68 prosent av alle baderelaterte drukningsdødsfall skjer i fellesferiemåneden juli. Strendene er fulle av barn og unge som de siste årene har mistet viktig svømmeopplæring på grunn av pandemien. Det viktigste vi kan gjøre er å sikre tidlig innsats og god informasjon til de som beveger seg i sjøen. Høyre fikk i regjering på plass nye kompetansemål i skolen for svømming. De innebærer ikke bare å svømme langt, men også å dykke, stoppe og hvile i vannet. Jeg vil at elevene våre skal få opplæring i variert miljø, slik at barn og unge blir flinkere til å svømme i reelle situasjoner. I et land som Norge handler svømming og bading mer enn sjø, det handler også om innsjøer, elver og basseng.

Mens vi venter på regjeringens oppfølging av nullvisjon for drukningsulykker og en tydelig plan og konkrete tiltak for å klare det, mener jeg det er viktig at vi setter pris på den innsatsen Redningsselskapet og den nye organisasjonen Flyte gjør for å holde sikkerheten god og forebygge drukningsulykker. Det står stor respekt av alt frivillige og private hender har gjort og gjør for at vi alle skal føle oss tryggere til sjøs.

Vi må ta vare på hverandre!

Enten du er ute i båt på sjøen eller bader i en innsjø er det viktig å tenke på hva en kan gjøre for å hindre at en ulykke skjer. Det kan være å ha på seg en redningsvest eller holde et ekstra øye med barn og unge på vannet eller i vannkanten. Drukning ser ikke ut som det gjør på film. Pass på deg selv og de som er rundt deg.