Det fullverdige demokratiet kjennetegnes av ytringsfrihet og likestilling med tilkjempende rettigheter og plikter for alle borgere og offentlig forvaltning. Når det er sagt, har vi alle et selvstendig ansvar for hvordan man ytrer seg i det offentlige rom.

Les også: Oljevernbase i Andøy - et lukket politisk spillDet er alment kjent at jeg lenge har arbeidet for å få en miljø- og forsyningsbase etablert på innersiden av Andøy. Statoil sin undersøkelse fra 2005 i hele Vesterålen og Lofoten åpner for at Andøyas innerside er godt egnet. Allerede i 2009 ble det fortatt en befaring av undertegnede og interesserte investorer som førte til et møte med kystverket i Kabelvåg. Ordføreren i Andøy ble selvfølgelig informert om vår interesse for etablering av en base på innersiden av Andøy. Navnet var den gang Andøy miljø- og forsyningsbase som senere ble endret. I Andøy Høyres årsmøte 29.03.12 etterlyste jeg saken om et frittstående havnevesen i Andøy. Jeg ble også valgt sammen med Jonni Solsvik som faglig støtte for videre utvikling av Andenes fiskerihavn. Verken Jonni Solsvik eller jeg ble valgt for å «arbeide for partiets bud på en plan for utvikling av havnene i Andøy». Ifølge referatet fra nevnte årsmøte medfører utsagnet ikke riktighet! Det fremsettes videre en påstand om at min ektefelle har vært sammen med meg og besøkt grunneiere på Saura. Dette er ikke tilfelle og direkte usant. Min kone er ikke og har aldri vært delaktig i MFN. Når det gjelder avhending av fiskerihavna i Saurabogen, har dette gått helt riktig for seg. Den ble lagt ut for salg hvor grunneier Kenneth Elvan Lorentsen benyttet seg av sin forkjøpsrett. Jeg kjenner ikke Lorentsen og han har ikke tiltrådt noen selskap ledet av meg. Hvor i all verden har Birkemose dette fra? Det er meget beklagelig at en helt ordinær næringslivssak omskrives på en slik måte. Jeg synes innlegget bærer preg av en sterkt engasjert person som bør tenke seg om før hun fremsetter uriktige påstander.